Utmattede piloter

 

Totalt 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinbesetningen i de store kommersielle flyselskapene svarer at de at de «av og til» eller «ofte» føler seg fysisk eller psykisk utmattet etter endt arbeidsperiode, viser arbeidsmiljøundersøkelsen som Luftfartstilsynet har offentliggjort i dag.
Yngve Carlsen
– Dette er svært alvorlige tall, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Vi har over lengre tid vært bekymret for at flyvende personell er utmattet, så vi er ikke overrasket over disse funnene. Men at tallene er så høye gir virkelig grunn til bekymring.
 
Undersøkelsen avdekker også at totalt 39 prosent av pilotene og 59 prosent av kabinbesetningen har rapportert at de har gått på jobb to ganger eller mer i løpet av det siste året, selv om de var så syke at de egentlig burde ha holdt seg hjemme.
 
– Dereguleringen av luftfarten har ført til et økt press på ansattes arbeidsforhold, og ”pilot fatigue” er et økende problem internasjonalt, sier Carlsen.
 
Norsk Flygerforbund har gjennom Luftfartstilsynets HMS-forum presset på å få gjennomført denne undersøkelsen, og når tallene nå foreligger må vi bruke disse for å forbedre arbeidsforholdene og ivareta en fortsatt god flysikkerhet, avslutter han. 
 
 Les hele undersøkelsen her.