Skip to main content

Norsk Flygerforbund

For en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig luftfart med gode arbeidsvilkår.

Bli medlem Medlemskap

Vi utvikler luftfarten

Norsk Flygerforbund (NF) er en arbeidstakerorganisasjon for yrkesflygere i Norge. Vi sørger for trygge og gode arbeidsforhold, og er en aktiv pådriver for å sikre gode rammevilkår for luftfarten. NF har betydelig luftfartsfaglig ekspertise innen en rekke felt, og utøver påvirkning gjennom vårt nasjonale, europeiske og globale nettverk.

Vi jobber aktivt og tett med både bransjen og myndigheter for å sikre en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig luftfart.

Nyheter

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 


01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.


23. juni 2024

Sommerens Cockpit Forum er ute!

I sommerens Cockpit Forum blir du bedre kjent med vår nye forbundsleder, og hvordan piloter på ambulansehelikoptre opplever risiko - for å nevne noe. Og hvordan føles de siste dagene på jobb før du skal pensjonere deg fra drømmejobben gjennom 34 år?

NF mener

Vi deltar aktivt i det politiske ordskiftet, og vi deltar i høringsrunder som berører arbeidshverdagen til våre medlemmer. Her kan du lese våre høringsutspill, og lese mer om vårt politiske arbeid.

NF Årshjul

Lurer du på hvilke aktiviteter som skjer i Norsk Flygerforbund? Her kan du få full oversikt ved hjelp av vårt årshjul.