På vei til IFALPA-konferanse

IFALPA sin årlige konferanse er rett rundt hjørnet. I og med at dette er en markant samling av nasjonale forbund med betydelig påvirkningskraft, kryr det med ulike møter, organisasjoner og luftfartsbedrifter rundt et slikt maktsentrum. Her finner også NF at det er viktig å være til stede, og Leder og International Director er til stede. Flere av NFs medlemsforeninger stiller også med representanter/observatører.

ALPA – det nord-amerikanske forbundet står som arrangør, og New Orleans er valgt som møtested. Allikevel blir det ikke bare koselig prat med jazzmusikk i bakgrunnen (med en far som er ihuga jazzentusiast får jeg bare si at – det er faktisk ikke all den slags musikk som er forstyrrende…). Det er ulike kontinent som møtes med bevisstheten om at en felles enighet kan gi IFALPA-sjefen muligheten til å gå de få hundre metrene i Montreal til ICAO med klare mandat. Allikevel kreves det en god del samtaler for å få flere til å skjønne skandinaviske behov, både med hensyn til mørketid/fatigue, kortbaneoperasjoner, vinterstormer og kreative ansettelsesmetoder. Slik er det godt å vite at NF gjennom godt operativt arbeid og tidligere lederskap har et godt og markert samarbeid med våre nordiske flygerforbund.

Vil prøve holde dere medlemmer så godt som informert som mulig fra IFALPA World Conference. Følg med her, Twitter og/eller Facebook.

HilSASsen fra 39 000 fot
over Golfstrømmen

 

Jo Bjørn