Forfatter Arkiv

IFALPA Monthly Update – June 2017

Once a month, Ms. Carole Couchman, IFALPA Senior Technical Officer, gives a recap of IFALPA’s activities at the International Civil Aviation Organization (ICAO). Les her: IFALPA Activities at ICAO...
Cockpit News

ECA Cockpit News – July 2017

Is Europe giving up the Airline industy? In the past days the EU has taken decisions that favour third country carriers to the detriment of EU jobs. These cases show that Europe is giving up on one of its key industries. Les...

Cockpit Forum juni 2017

Her ligger juni-utgave av Cockpit 1706 Cockpit Forum...

ECA – New Position Paper

Her kan du lese juni utgaven av ECA Cockpit News: ECA New position paper...

IFALPA Monthly Update – May 2017

There were two main meetings during May. The first one concerned the review and update for the next edition of the Global Air Navigation Plan (GANP), primarily dealing with the Aviation System Block Upgrades (ASBUs). Fortsett å les her: IFALPA Monthly Update...

IFALPA Safety Bulletin 17SAB05

IFALPA publiserte Safety Bulletin 17SAB05 den 18. mai 2017 som en påminnelse til alle crew om endringer i fraseologi for SID- og STAR-klareringer. Endringene ble innført av ICAO i november 2016. Bakgrunnen for endringene er et behov for standardisering av praksis...

IFALPA Position Paper – Access to CVR Data for Maintenance Purposes

Access to CVR data for maintenance purposes: Taleregistratorer eller Cockpit Voice Recorders (CVR) har vært obligatoriske i kommersiell luftfart i mer enn 40 år, og innholdet kan kun gjøres tilgjengelig ifm. hendelser og ulykker – likevel har det forekommet flere lekkasjer...

IFALPA Position Paper – Noise Protection

Tar du vare på hørselen din? Hørselskade er irreversibelt, kan gi store plager, og i verste fall føre til tap av sertifkat.  Eksponering for støy er uunngåelig i vår bransje, og bruk hørselvern er essensielt – både hjemme og på jobb!...

IFALPA Position Paper – Pilot Assistance Program (PEER)

Etter Germanwings-ulykken har piloters mentale helse blitt et tema som har kommet for alvor frem. Et av forslagene til EASAer at at såkalte Peer-Programs, bedre kjent som kollegastøtte, blir innført. Det nye er at disse Peer-Program skal være drevet av operatørene,...

IFALPA Position Paper – Unmanned Aircraft Systems

Nylig publiserte IFALPA sin posisjon vedrørende ubemannede luftfartøy. Her tar de opp tre følgende temaer; det generelle standpunkt, kollisjonstrusselen mot sivil luftfart og integrering i felles luftrom. IFALPA legger seg i denne publikasjonen seg nær det siste høringsforslaget vedrørende ubemannet luftfart...

Luftfart på agendaen i Stortinget

Norsk Flygerforbund stilte sammen med LO og flere andre LO-forbund til høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). LO mener overordnet at den samlede satsingen på samferdsel i forslaget til ny Nasjonal transportplan er god. Samtidig mener...

Luftfart på agendaen i Stortinget

Norsk Flygerforbund stilte sammen med LO og flere andre LO-forbund til høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). LO mener overordnet at den samlede satsingen på samferdsel i forslaget til ny Nasjonal transportplan er god. Samtidig mener...
IFALPA-logo-farger2

IFALPA monthly Update

Her finner du IFALPA monthly Update for April 2017: IFALPA monthly Update April 2017...

AU møte

AU- møte...

Joint Press Release IFALPA / ECA – CHC Sikorsky S-92 «Rescue 116» accident investigation “

“Rescue 116” CVR transcript publication is unnecessary and harmful, says pilot community. IFALPA-ECA statement 19 April 217...
InterPilot

InterPilot Issue 2 – 2017

InterPilot, the online Safety and Technical Journal of IFALPA. Les mer her: InterPilot Issue 2  ...
EASA 1

EASA Safety Information Bulletin (SIB)

Forbudet mot laptoper og tablets i kabinen må risikovurderes. En ny trussel skapes ved at et høyt antall litium-baserte elektroniske gjenstander må lagres i flyets lasterom, med påfølgende brannfare. Securitytiltak kan ikke gå på bekostning av sikkerhet. Les mer her: EASA_SIB_2017-04_1...
ECA Cockpit News

ECA Cockpit News April 2017

On November 28th 2016 an aircraft of the Bolivian airline “LaMia” crashed into the hills near the Colombian city Medellin – 71 of the 77 people on board lost their lives. Very soon after the crash, an incredible suspicion concerning the...
NF-testbanner

Cockpit Forum – mars/april 2017

Cockpit Forum er et nyhetsbrev med flysikkerhet i fokus. Det leses best med tilgang til internett, da mange artikler har linker som vil gi mer utfyllende og interessant informasjon – les siste utgave her: 1703-04 Cockpit Forum...

Flyoperativt Forum

Flyoperativt Forum 3. -5. april...