Skip to main content

Foto: CHC Helikopter Service

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF)

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) jobber med ansvarlige myndigheter og aktører, for at anbefalte tilrådninger i delutredningene NOU 2001:21 og NOU 2002:17 "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel" blir gjennomført.

Forumet vil også kunne ta opp andre aktuelle problemstillinger som har betydning for helikoptersikkerheten og følge opp med forslag til konkrete tiltak.

Tilrådningene er delt opp i fire kategorier:

 1. Ansvarsavklaringer myndigheter, myndighetssamarbeid
 2. Helikopter - tekniske og operative krav
 3. Krav til helikopterdekk, installasjoner
 4. Flysikringstjeneste, (lufttrafikktjeneste, samband, navigasjon og flyværtjeneste)
Forumet består av følgende medlemmer:
 • Avinor AS
 • Bristow Norway AS
 • CHC Helikopter Service AS
 • Forsvarets Operative Hovedkvarter
 • Industri Energi
 • Luftfartstilsynet
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Helikopteransattes Forbund
 • Norsk Olje og Gass
 • Petroleumstilsynet
 • SAFE
 • Sjøfartsdirektoratet

Frode Dannevig Moi og Rune Sætre representerer Norsk Flygerforbund i utvalget.