Skip to main content

OU-fondet

Norsk Flygerforbund tror på styrken i et samlet fellesskap, med en samfunnsmodell og organisering som ivaretar alle uansett situasjon de er i. Med OU-midlene i Norsk Flygerforbund vil forbundet løfte tillitsvalgtes kompetanse i alle foreninger og internt i forbundet.

På denne siden legger vi ut relevant informasjon knyttet til bruk av OU-midler i Norsk Flygerforbund. Vi gjør oppmerksom på at forbundets foreninger også vil finne tilleggsinformasjon på delt filområde mellom forbund og foreninger, og forbundet vil varsle foreningene direkte når filområdet oppdateres.