Skip to main content

Styret og ansatte

Styret

Jo Bjørn Skatval

konstituert forbundsleder

Stian Larsen

konstituert nestleder og styremedlem for regional og corporate luftfart

Aleksander Wasland

forbundsleder (i permisjon)

Synnøve Egeness Lilleli

styremedlem, luftambulansetjenester

Linda Lilleng

styremedlem, innlands helikopter

Lars Magnus Kirkhus

styremedlem, tung luftfart

Sivert Ones

styremedlem, skole

Torstein Sandven

styremedlem, offshore helikopter

Vidar Nordseth

varamedlem

Harald Sandal

varamedlem 2

Ansatte

Christopher G. Thune

Generalsekretær og midlertidig forbundsansvarlig tariff, juridisk og forhandling

Christian Laulund

forbundssekretær - forhandling

Per Silnes Tandberg

juridisk medarbeider

Endre Antonsen

fagrådgiver

Hege Qvigstad Eek

Organisasjon- og kommunikasjonsrådgiver

Tel: + 47 926 63 140