Solakonferansen 2021

  • Dato: 20.-22. september
  • Tidspunkt: 08:00 - 14:00
  • Sted: Sola

I september inviterer Solakonferansen til sin konferanse om flysikkerhet.

Stiftelsen Solakonferansen har som mål minst en gang i året å bringe sammen de mennesker som best kan medvirke til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innen luftfarten. Programmet orienteres omkring aktuelle luftfartsspørsmål og søker å sette fokus på de områder ressursene kan gi høyest effekt for sikkerheten.

Les hele programmet her.