Markering utenfor Stortinget: SAS skal ikke få ta av uten oss

  • Dato: 19. oktober
  • Tidspunkt: 11:00
  • Sted: Eidsvoll plass utenfor Stortinget
Markering utenfor Stortinget: SAS skal ikke få ta av uten oss

Mens oppsagte SAS-ansatte er kastet ut i arbeidsledighet, legger SAS-ledelsen deres gamle arbeidsplasser ut på billigsalg. Nye ansatte skal inn i bemanningsforetak, i et flyselskap som knapt er til å kjenne igjen.

Med et pennestrøk har ledelsen splittet opp selskapet, og de gamle ansatte er uønsket. Gjennom nye datterselskaper omgår SAS gjenansettelsesretten de ansatte har, som nå må søke på sine egne jobber. Vi har sett at SAS-ledelsen har brukt lignende metoder overfor flere andre yrkesgrupper i SAS tidligere.

Denne utviklingen må stoppes, og nå vil vi markere vår motstand mot grepene SAS-ledelsen innfører. Foran media og våre folkevalgte vil vi vise vårt syn med en markering på Eidsvoll plass utenfor Stortinget tirsdag 19. oktober klokken 11.00.

Det vil bli holdt appeller, og jo flere som møter – jo tydeligere er signalet. Derfor vil vi innstendig oppfordre oppsagte piloter, kabinansatte, teknikere og andre berørte yrkesgrupper i SAS om å stille opp.

Alle andre som ønsker å støtte vår sak er svært velkomne til å delta. Under markeringen vil oppsagte ansatte stå fremst, og aktive ansatte, medlemmer i LO og Parat, og alle andre er velkomne til å vise at vi har dere i ryggen.

Vi sees!