Skip to main content
07. oktober 2022
Aleksander Fürst, leder Pegasus Flygerforening og Jan-Roger Vrabel, daglig leder i Pegasus Helicopter.

Tariffavtale for Pegasus-pilotene

Etter tre timer på overtid hos Riksmekleren kom Norsk Flygerforbund og helikopterpilotene i Pegasus i natt til enighet med Pegasus Helicopter/NHO Lutfart om å opprette en ny tariffavtale i helikopterselskapet. Dermed unngår selskapet konflikt.

Norsk Flygerforbund og pilotene i helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS har etter mekling oppnådd enighet med selskapet og NHO Luftfart. Dermed unngår selskapet og dets kunder å bli rammet av streik.

Avtalen innebærer nå en forutsigbar tjenestegjøringsmodell og lønnsnivå tilsvarende det flere andre piloter i innenlands helikoptersektor har.

 -Vi er svært fornøyde med endelig å ha fått på plass en tariffavtale for pilotene. Dette er en viktig seier, og vil skape en langt større trygghet og forutsigbarhet for medlemmene våre, sier Aleksander Fürst, leder i Pegasus Flygerforening.

 Fürst er veldig godt fornøyd med den hjelp og støtte som foreningen har fått fra Norsk Flygerforbund i både forhandlinger og mekling.

 For oss som forening har det vært helt avgjørende å ha et sterkt og profesjonelt forbund i ryggen, og dette viser verdien av å være fagorganisert, sier han.

 Forhandlingsleder Christopher Thune sier at det har vært en tøff mekling, men at det har vært en god og konstruktiv tone mellom partene.

 – Vi har nå oppnådd enighet om en avtale som begge parter kan si seg fornøyd med, sier Thune.  

Også forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund er glad for at helikopterpilotene i Pegasus har vunnet frem i kampen om en tariffavtale.

 -Jeg vil gratulere medlemmene våre med å ha signert en helt ny tariffavtale i et selskap der det ikke har vært tariffavtale før. Samtidig vil jeg berømme Pegasus-pilotene for måten de kollektivt har stått sammen i sine krav om en ny tariffavtale, og for å ha kommet frem til en god løsning, sier Wasland.

-Tariffavtalen legger nå et godt grunnlag for et konstruktivt partssamarbeid, og vi vil videreutvikle dette sammen med selskapet. Pegasus-ledelsen har ved å inngå denne tariffavtalen vist at de er et seriøst selskap, og med en ny tariffavtale på plass er jeg sikker på at det vil være positivt både for selskapets omdømme og fremtidige inntekter, avslutter han.   

Les også mer om saken i Fri Fagbevegelse.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.