Skip to main content
06. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023

Norsk Flygerforbund er fornøyd med at regjeringen varsler at den vil bekjempe sosial dumping i luftfarten og legge til rette for seriøse aktører i bransjen.  Regjeringen må også sørge for at det brukes ressurser til dette viktige arbeidet.

Statsbudsjettet 2023:

  • Viktig å prioritere en seriøs og sosialt bærekraftig luftfart
  • Gledelig innføring av sikkerhetskrav ved anbud på innlands helikoptertjenester 

Regjeringen sier i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 at den vil sikre norske arbeidsplasser og ivareta lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten og styrke fagorganisering.

-Norsk Flygerforbund mener at vi må bekjempe forretningsmodeller som ødelegger rettferdige konkurransevilkår og ansattes arbeids- og lønnsvilkår, og vi synes at tydeliggjøringen fra regjeringen om å prioritere en sosialt bærekraftig luftfart og tilrettelegging for seriøse aktører derfor er veldig positiv, sier forbundsleder Aleksander Wasland. 

-Skal regjeringen levere på storrengjøringen i arbeidslivet må den bruke vaskemidler som virker. Helt konkret betyr det blant annet å gjeninnføre praksisen som Solberg-regjeringen skrotet, om at det i anbudskonkurranser er operatøren som får kontrakten også gjennomfører flyvningene og ikke underliggende selskap, sier Wasland.

Norsk Flygerforbund har etterspurt et sterkere arbeidstilsyn fra Luftfartstilsynet. Wasland synes derfor det er positivt at regjeringen i budsjettforslaget er tydelig på at Luftfartstilsynet skal prioritere arbeidstilsyn for flygende personell i 2023. Når det ikke avsettes egne midler til dette arbeidet forventer forbundet at Samferdselsdepartementet er tydelig på at Luftfartstilsynet må sette av tilstrekkelige ressurser til dette viktige arbeidet innenfor sine tildelte midler.  

Wasland ser frem til den varslede handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren legges frem, og er fornøyd med at regjeringen varsler at det vil bli gitt særlig oppmerksomhet til luftfart her.

I løpet av året vil også regjeringen legge frem en sterkt etterlengtet stortingsmelding om nasjonal luftfartsstrategi.  Wasland har store forventninger, og mener at luftfartsstrategien blir svært viktig for den helhetlige og bærekraftige utviklingen av luftfarten.

Gledelig satsing på helikoptersikkerhet innlands

Norsk Flygerforbund og LO Luftfart har over flere år bedt om at det innføres tiltak for å bedre helikoptersikkerheten i den ulykkeutsatte innlandssektoren. Det er her særlig pekt på at det må stilles strengere sikkerhetskrav ved offentlige anskaffelser. Nå varsler regjeringen at den vil ta initiativ til at det blir utarbeidet innkjøpsveiledning til kjøp av innlands helikoptertjenester med sjekkliste og konkrete henvisninger til sikkerhetskrav. Luftfartstilsynet vil få ansvar for å utarbeide sikkerhetskravene.

-Vi er veldig glade for at regjeringen har lyttet, og iverksetter dette viktige arbeidet i innlands helikoptersektor. Her vil det være viktig å ansvarliggjøre hele verdikjeden, og unngå ansvarspulverisering som følge av utstrakt bruk av underleverandører. Vi har sammen med LO Luftfart utviklet syv sikkerhetskrav utenom myndighetskrav som vil bedre helikoptersikkerheten og sørge for en mer seriøs og ansvarlig innlands helikoptervirksomhet. Vi ser nå frem til et tett samarbeid med Luftfartstilsynet om utarbeidelsen av disse sikkerhetskravene, sier Wasland.

-Norsk Flygerforbund vil følge opp at regjeringen leverer på sine varslede prioriteringer for luftfarten, avslutter han.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.