Skip to main content
06. august 2022
Norske SAS-flygeres forening (NSF) har godkjent ny tariffavtale.

SAS-pilotene sier ja til avtalen

Norske SAS-flygeres Forening (NSF) har avsluttet uravstemningen om ny tariffavtale. Medlemmene har godkjent avtalen og NSF-styret og Norsk Flygerforbund tar resultatet til etterretning.

Endelig resultat for hele SAS Pilot Group vil sannsynligvis foreligge på tirsdag. SAS er under konkursbeskyttelse og avtalen må sannsynligvis også godkjennes av den amerikanske domstolen som forvalter kreditorenes verdier.

Avtalen har en løpetid på fem år fra 1. oktober 2022 og innebærer vilkårsendringer på over 25%, herunder lønnsreduksjon, sesongfleksibilitet og opptil 60 timers arbeidsuke. Til gjengjeld er det slått fast at avtalen gjelder i SAS, inkludert nyopprettede selskaper. Alle de 560 oppsagte pilotene vil få tilbud om å komme tilbake til SAS, hvorav 110 er gjenansatt.

NSF er spesielt fornøyd med den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen. Foreningen påpeker at mange medlemmer har stemt ja i solidaritet med de yngre og samtidig vist stor ansvarlighet for selskapet i en vanskelig situasjon.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.