Skip to main content
28. juni 2022

SAS må rydde opp og ta tilbake de ansatte

Regjeringen åpner for å gjøre om den norske statens andel gjeld til aksjer. LO og Norsk Flygerforbund er glade for at næringsministeren så tydelig understreker betydningen av den skandinaviske modellen, og at SAS må finne gode løsninger med sine ansatte. Dersom fellesskapet nok en gang skal bidra til å redde SAS må det stilles klare krav selskapet, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- SAS må følge spillereglene som den nordiske arbeidslivsmodellen setter, både når det gjelder ansettelsestrygghet og måten SAS organiserer virksomheten på. Vi kan ikke ha selskap i Norden som ikke forholder seg til en norsk og nordisk arbeidslivsmodell. Skal du drive selskap i Norge og Norden må du drive etter vår arbeidslivsmodell, ellers så har du ikke noe her å gjøre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.  

På dagens pressekonferanse oppfordrer næringsministeren SAS-ledelse og fagforeninger til å finne frem til gode løsninger til beste for selskapet og kundene. Han understreket at «selskapet er et ektefødt barn av det skandinaviske samarbeidet og den skandinaviske modellen. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er vår suksessoppskrift. Dette er like viktig nå som alltid».

Flere hundre medlemmer mistet jobben under pandemien, og mange går fremdeles arbeidsledige. SAS har til nå avvist inngåtte avtaler om å ta tilbake de ansatte i arbeid, til tross for at trafikken er kommet tilbake.

Forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund er glad for at næringsministerens tydelige budskap om godt partssamarbeid og den skandinaviske modellen, og håper SAS også i likhet med fagforeningene tar innover seg oppfordringen.

- Pilotene følger næringsministerens oppfordring om et godt partssamarbeid som legger den skandinaviske arbeidsmodellen til grunn, og vi forventer at SAS også gjør det samme. Vi har full forståelse for SAS sitt behov for en restrukturering etter pandemien, og derfor har vi vært konstruktive for å finne løsninger som hjelper SAS gjennom krisen. Nå håper jeg at også SAS tar til seg oppfordringen fra Vestre, og søker å finne gode løsninger sammen med de ansatte som bidrar til at SAS kommer seg gjennom krisen, sier Wasland.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.