Skip to main content
10. juli 2022

SAS bryter dispensasjonsavtale for charterflyvninger

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

SAS bryter avtalen om charterdispensasjon, og pilotene ser seg dessverre nødt til å stanse dispensasjonen de har med SAS.

SAS Pilot Group (SPG) er en konstruktiv avtalepart, og har derfor gitt SAS dispensasjon til å fly hjem charterreisende som har få eller ingen andre transportalternativer. Vi har i tillegg sagt ja til at SAS kan omdisponere annen av sin egen kapasitet til dette formålet. Dessverre har SAS nok en gang vist å være en upålitelig avtalepartner, som ikke praktiserer avtalen etter intensjonen.

SPGs medlemmer har gjennom helgen bidratt til å fly hjem passasjerer, men SAS sin manglende respekt for oss som motpart gjør at vi dessverre ser oss nødt til å avslutte dispensasjon for charterflygninger etter siste flygning i dag, søndag 10. juli.

SPG har avtalt at SAS kan operere et begrenset antall flygninger til destinasjoner der det er få eller ingen alternativer for hjemreise. I løpet av helgen har vi derfor til vår store overraskelse sett at det har blitt satt opp mange flygninger til populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split – hvor det finnes alternativ reisemåte.

Vi har i tillegg vært positive til at SAS kan omdisponere annen kapasitet for å hente hjem charterpassasjerer. SAS har valgt å ikke bruke egen kapasitet til omdisponering.

SAS iverksatte også utkall av besetning til flygninger før det var oppnådd enighet om en avtale med SPG.

På tross av at SAS ikke praktiserte avtalen i tråd med intensjonen, har SPG valgt å la flygningene gå sin gang gjennom helgen.

Vi synes det er beklagelig at SAS nok en gang ikke evner å praktisere en avtale i tråd med dens intensjoner, og SPG ser seg derfor nødt til å avslutte dispensasjonen vedrørende charter etter siste flygning i dag, søndag 10. juli 2022.

Manglende respekt for avtaler bidrar også til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne type dispensasjoner fremover

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.