Skip to main content
01. februar 2022

Pressemelding fra IFALPA og ECA om den økte spenningen i Øst-Europa

Skrevet av: Endre Antonsen

NF gjengir pressemeldingen i sin helhet under.

Du finner den også på ECAs hjemmesider.

The International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) and the European Cockpit Association (ECA) are highly concerned with the situation of heightened tensions in Eastern Europe.

The situation appears comparable to that of summer 2014, which led to the tragic downing of Malaysian Airlines Flight MH17.

In hindsight, we know that in 2014, both the open and closed source intelligence information were far from accurate. The risk of misidentification was underestimated, and for these and other reasons, many risk assessments resulted in a false sense of security which led to the decision to continue to overfly the area.

The current situation now expands over a much larger area. IFALPA and ECA are extremely concerned that the same false sense of security might arise again. They call on States and operators to carefully consider the lessons that should have been learned from MH17. States should not hesitate to take appropriate measures, such as closing down their own airspace or banning the overflight of high-risk areas.

In case of doubt, always choose the safest option. The safety and security of the passengers and crew should be of paramount importance.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.