Skip to main content
20. juni 2018
Foto: John Tollefsen / SBAA

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om avtale for ambulanseflygere

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om en tariffavtale for flygere i ambulanseflytjenesten.

Forhandlingene har vært preget av konstruktiv dialog og et ønske fra begge parter om å komme til enighet.

- Vi håper at avtalen kan være et viktig bidrag til å løse krisen i luftambulansetjenesten, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

- Det viktigste vi har oppnådd gjennom denne avtalen er å bidra til kontinuitet i luftambulansetjenesten, ved at alle ambulanseflygere som ønsker det er sikret fortsatt jobb på samme arbeidssted som de har i dag. Vi har akseptert reduserte lønns- og arbeidsvilkår, og Norsk Flygerforbund har ved å inngå en avtale tatt et betydelig samfunnsansvar for å sikre den livsviktige luftambulansetjenesten, sier Carlsen. 

Tilliten til helsemyndighetene betydelig svekket

- Tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter denne prosessen. Til tross for sterke advarsler unnlot helsemyndighetene å sikre overføring av nøkkelpersonell gjennom anbudskriteriene. Den utryggheten som befolkningen, særlig i Nord-Norge, har opplevd som følge av krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått, sier Carlsen. 

- Regjeringen ved helseminister Bent Høie og helsemyndighetene forøvrig har heller ikke tatt noe ansvar for å løse selve årsaken til krisen, som er personellflukten. Regjeringens fremste oppgave er å sikre befolkningens liv og helse, og de har i denne situasjonen ikke tatt det ansvaret de er pålagt, men derimot overlatt til Norsk Flygerforbund og Babcock å rydde opp i en situasjon som utelukkende er skapt på grunn av myndighetenes unnfallenhet. Vi forventer at ansvarlige myndigheter vil gjennomgå anbudsprosessen for å finne ut hvordan denne situasjonen kunne oppstå, og ikke minst for å unngå at man kommer i en tilsvarende situasjon igjen. Det er nå helt avgjørende at tilliten til luftambulansetjenesten blir gjenopprettet, avslutter Carlsen.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.