Skip to main content
20. juni 2018
Foto: John Tollefsen / SBAA

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om avtale for ambulanseflygere

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om en tariffavtale for flygere i ambulanseflytjenesten.

Forhandlingene har vært preget av konstruktiv dialog og et ønske fra begge parter om å komme til enighet.

- Vi håper at avtalen kan være et viktig bidrag til å løse krisen i luftambulansetjenesten, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

- Det viktigste vi har oppnådd gjennom denne avtalen er å bidra til kontinuitet i luftambulansetjenesten, ved at alle ambulanseflygere som ønsker det er sikret fortsatt jobb på samme arbeidssted som de har i dag. Vi har akseptert reduserte lønns- og arbeidsvilkår, og Norsk Flygerforbund har ved å inngå en avtale tatt et betydelig samfunnsansvar for å sikre den livsviktige luftambulansetjenesten, sier Carlsen. 

Tilliten til helsemyndighetene betydelig svekket

- Tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter denne prosessen. Til tross for sterke advarsler unnlot helsemyndighetene å sikre overføring av nøkkelpersonell gjennom anbudskriteriene. Den utryggheten som befolkningen, særlig i Nord-Norge, har opplevd som følge av krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått, sier Carlsen. 

- Regjeringen ved helseminister Bent Høie og helsemyndighetene forøvrig har heller ikke tatt noe ansvar for å løse selve årsaken til krisen, som er personellflukten. Regjeringens fremste oppgave er å sikre befolkningens liv og helse, og de har i denne situasjonen ikke tatt det ansvaret de er pålagt, men derimot overlatt til Norsk Flygerforbund og Babcock å rydde opp i en situasjon som utelukkende er skapt på grunn av myndighetenes unnfallenhet. Vi forventer at ansvarlige myndigheter vil gjennomgå anbudsprosessen for å finne ut hvordan denne situasjonen kunne oppstå, og ikke minst for å unngå at man kommer i en tilsvarende situasjon igjen. Det er nå helt avgjørende at tilliten til luftambulansetjenesten blir gjenopprettet, avslutter Carlsen.

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.