Skip to main content
27. april 2018
Foto: LO Media

Helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten setter liv og helse på spill

Helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten setter liv og helse på spill – nå må helseministeren ta grep.

Liv og helse settes på spill når Luftambulansetjenesten HF, helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten, i sitt anbudsregime ikke har sikret kritisk nøkkelpersonell i overgangen til ny operatør. Usikkerhet om fremtiden som ambulanseflyger kan nå føre til flukt av piloter fra ambulanseflytjenesten, med det resultat at en livsnødvendig samfunnstjeneste rakner lenge før ny operatør tar over 1. juli 2019. Norsk Flygerforbund ber nå helseministeren ta grep.

Norsk Flygerforbund, som organiserer norske ambulanseflygere, har over lengre tid hatt samtaler med den nye operatøren, Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), om å få på plass en avtale om samlet overgang for dagens ambulanseflygere. Ambulanseflygerne opererer ambulansefly fra baser over hele landet; Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen. Babcock Scandinavian Air Ambulance har nå beklageligvis valgt å bryte samtalene.

- Vi har hatt en hovedmålsetting om å sikre en fortsatt kvalitativ god ambulanseflytjeneste ved å sørge for at dagens erfarne ambulanseflygere kan fortsette i jobbene sine. BSAA har gitt uttrykk for at de ønsker seg piloter fra dagens tjeneste, og vi har vært villige til å strekke oss svært langt for å finne en løsning. Vi er derfor svært skuffet over at BSAA nå velger å bryte, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Norsk Flygerforbund har lenge pekt på at med økende pilotmangel globalt og den store etterspørselen etter kompetente flygere, så er luftambulansetjenesten spesielt sårbar for usikkerhet. I en situasjon der flyselskaper verden over er på desperat jakt etter å rekruttere kompetente piloter vil et stort antall flygere lett få jobb hos de større ruteflyselskapene. Med den usikkerheten som er skapt for fremtidig arbeid i ambulanseflytjenesten har mange ambulanseflygere allerede sagt opp, og vi ser at det allerede nå er store utfordringer med å få tjenesten til å gå opp.

- Luftambulansetjenesten utfører arbeid under svært krevende forhold, og har blant annet høye inngangskrav for erfaring, spesialkompetanse på å fly i arktiske/polare strøk med utfordrende værforhold i mørketiden vinterstid. At helseforetaket ikke sørger for kontinuitet og overføring av den spesialkompetansen og erfaringen som dagens piloter besitter er uforståelig. Å erstatte over 100 piloter med denne unike kompetansen og erfaringen er ikke mulig i dagens marked, sier Carlsen

- At norske helsemyndigheter ikke sikrer nøkkelpersonell til en samfunnskritisk og livsnødvendig tjeneste som luftambulansen, men overlater til en helt ny operatør og Norsk Flygerforbund som arbeidstakerorganisasjon å ordne opp, er intet mindre enn en skandale. Som ansvarlig arbeidstakerorganisasjon ser vi oss nå nødt til å be helseministeren gripe inn for å finne en løsning, sier Carlsen.

- Ambulanseflytjenesten er etter mitt syn ikke egnet til og drives etter anbudskriteriene som styrer tjenesten i dag. Jeg vil peke på at Justisdepartementet har sett dette problemet. I forbindelse med utlysningen av anbud på redningshelikopter for Sysselmannen på Svalbard ble det lagt inn i anbudskriteriene at tilbydere i anbudsprosessen måtte legge virksomhetsoverdragelse til grunn i sitt anbud. Slik ble det sikret at kompetente piloter og redningsmenn med lang erfaring fra arbeid under svært krevende forhold ble med videre til neste operatør, og at ingen sluttet i mellomtiden begrunnet i at de måtte sikre seg økonomisk mot en usikker framtid i selskapet de jobbet i. En samfunnskritisk tjeneste som ambulanseflytjenesten med ansvar for liv og helse stiller i samme kategori, sier Carlsen.

- Den nye operatøren vant anbudet på å drive tjenesten 300 millioner billigere i seks år. Vi vet at dette er muliggjort gjennom hovedsakelig å dumpe ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Statlige aktører har et spesielt stort ansvar for å ivareta arbeidstakerrettigheter, og at staten gjennom helseforetaket legitimerer offentlig finansiert sosial dumping er alvorlig, avslutter Carlsen.

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon og spørsmål:

Yngve Carlsen, forbundsleder, Norsk Flygerforbund. Tlf. 957 14 043

Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær, Norsk Flygerforbund, 920 55 311

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.