Skip to main content
11. mai 2023
Luftfartstilsynet har fått et større mandat til å følge med på aktørene i luftfarten, men da trenger de også økte ressurser. Illustrasjonsfoto: Anna Gru/Unsplash

Fullt gjennomslag: Oppretter to nye stillinger

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund har fått fullt gjennomslag for sitt krav om å styrke Luftfartstilsynet i kampen mot ulovlig arbeidskraft.

- Dette er gode nyheter, og helt nødvendig for at Luftfartstilsynet skal kunne gjøre den jobben de nå blir satt til å gjøre, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Den nye nasjonale luftfartsstrategien som ble vedtatt i forrige uke, gir Luftfartstilsynet et større ansvar for å følge opp blant annet de sosiale forholdene i luftfarten, og ta selskapene som jukser. Luftfartstilsynet har imidlertid allerede i dag sterkt pressede ressurser, selv uten dette tilsynsmandatet. Derfor krevde Norsk Flygerforbund at det ble satt handling bak ordene, og at det umiddelbart ble tilført nødvendige ressurser for å kunne drive tilfredsstillende tilsyn med bransjen. Vårt mål er nemlig en sikker luftfart som er både økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. 

I dag kom nyheten som tar oss ett steg nærmere dette målet. Samferdselsdepartementet bevilger ressurser til å opprette to nye, øremerkede stillinger i Luftfartstilsynet som skal følge opp arbeidsmiljøet for flyvende.

- Dette betyr at selskaper som opererer i gråsonen, kanskje bør se seg litt over skuldra. Regjeringen har nå lagt en strategi som skal sikre gode og rettferdige forhold for de flyvende, Luftfartstilsynet har fått ansvaret for å følge godt med, og nå får de også midlene til å håndheve reglene, sier Wasland.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.