19. oktober 2022
Et nasjonalt forbud vil neppe stoppe de som i dag flyr droner ulovlig.

Dronesituasjonen

Den siste tiden har det kommet mange meldinger om observasjoner av ukjente droner ved lufthavner, oljeplattformer og kraftanlegg i Norge.  Dette rapporteres også fra våre medlemmer. Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen, og vi følger situasjonen tett. Norsk Flygerforbund organiserer piloter i både bemannet og ubemannet luftfart.

-Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen og ukontrollert bruk av droner, men mener likevel at det i den nåværende situasjonen ikke bør innføres et generelt nasjonalt droneforbud. Et forbud vil også ramme den seriøse delen av dronevirksomheten. Det viktige er at regulering og tilsyn av droner har samme standard som resten av luftfarten, og sees som en integrert del av luftfartsindustrien, sier forbundsleder Aleksander Wasland.

-Et nasjonalt forbud vil neppe stoppe de som i dag flyr droner ulovlig. Vi har tillit til at myndighetene løpende vurderer sikkerhetssituasjonen, og heller vurderer å innføre utvidelser eller etablering av restriksjonsområder, sier Wasland.

Siste nyheter:

31. mars 2023

Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner

Pilotjobb i annet land? Få  en sømløs videreføring av ditt medlemskap til våre søsterorganisasjoner. Som medlem i Norsk Flygerforbund (NF) er du medlem av European Cockpit Association (ECA).

31. mars 2023

"Contact ERCAN, 126,7". Hva gjør vi?

Kypros er en vakker destinasjon, men veien inn kan forløpe seg litt spesielt. Flere har mer eller mindre frivillig stiftet bekjentskap med "ERCAN Advisory Area", og nå kommer IFALPA med sine anbefalinger til piloter som skal fly til og fra Kypros.

29. mars 2023

Forhandlingskurs i Amsterdam

I disse dager pågår IFALPAs forhandlingskurs for tillitsvalgte, og Christian Laulund fra NF er en av kursholderne.