Skip to main content
20. juni 2023
West Air og deres ATP som nå er pensjonert. Foto: Leon / @cgn.apron

West Air Norway flygerforening melder oppbud

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Tapte viktig anbud, nå må medlemsforeningen dessverre legges ned.

I vår mistet West Air Norway sitt anbud med Posten til polske Sprint Air. Nå legger selskapets norske filial inn årene, og mange av de ansatte har mistet jobbene sine. Det betyr at også West Air Norway Flygerforening (WAN) dessverre må melde oppbud.

Foreningen har eksistert i mange år, og har hatt en tariffavtale med Norsk Flygerforbund.

- Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid gjennom alle disse årene. Vi vil spesielt takke Magnus Klasson, Stian Andersen og Mimmi Salo i WANs ledergruppe for godt samarbeid, sier konstituert generalsekretær Christopher Gibson Thune i Norsk Flygerforbund.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.