Skip to main content
02. mars 2024
Stortinget debatterte saken og stemte fram et vedtak denne uken. Skjermdump fra Stortingets nett-TV.

Viktig seier i Stortinget

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Regjeringen får i oppgave å vurdere om Luftfartstilsynet har nok ressurser.

Representantforslaget om bedring av arbeidsvilkår i luftfarten ble debattert på Stortinget denne uken. Under debatten erkjente alle partiene at arbeidsvilkårene for dem som jobber i luftfarten er under press, og at det er viktig med gode arbeidsforhold for å sikre flysikkerheten. Partiene er imidlertid uenige om er veien dit, og virkemidlene for å få dette til. Regjeringen mener økt tilsynskapasitet er det nødvendige virkemiddelet. Det ble derfor fremmet et susidiært, eller alternativt forslag - som ble enstemmig vedtatt. Norsk Flygerforbund har vært tett på saken, levert høringsinnspill i forkant og møtt politikerne på Stortinget og forklart vårt syn.

Gjennom vedtaket ber Stortinget regjeringen vurdere Luftfartstilsynets kapasitet til å gjennomføre tilstrekkelige tilsyn. Stortinget har gitt regjeringen frist til å vurdere dette senest i forbindelse med statsbudsjettet i 2025. 

- Et godt tilsyn med luftfarten er vesentlig for å sikre rettferdig konkurranse og gode arbeidsforhold, og vi var derfor også delaktige i at Luftfartstilsynet ble styrket med to nye stillinger for å kunne øke satsingen på arbeidsmiljøtilsyn med operatørselskapene. Disse har nå blitt tilsatt, og vi ser frem til at disse begynner å virke i løpet av 2024. Er det nødvendig med ytterligere midler, har vi nå fått på plass en mulighet for dette i statsbudsjettet for 2025, sier Stian Larsen som er leder av NFs industrielle komite.

Selv om dette er et steg riktig mot en ryddigere luftfart, er det ikke nok i forhold til regjeringens ambisjoner om å gjennomføre en «storrengjøring i arbeidslivet». NF fortsetter kampen mot at flyselskaper kan ta i bruk kreative forretningsmodeller med oppsplitting av selskaper, og vi vil bekjempe atypiske ansettelsesmodeller, skatteplanlegging, omgåelse av sosiale ordninger og arbeidsavtaler med dårligere vilkår.

Hele debatten fra Stortinget kan du se her (ca. 02:30 inn i videoen).

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.