09. februar 2021

Viktig informasjon til medlemmer om nye forsikringsvilkår for Loss of License

Skrevet av: Endre Antonsen

Fremtind forsikring og Norsk Flygerforbund har i dag signert en ny avtale vedrørende sertifikattapsforsikringen(Loss of License) som tilbys til medlemmene.

Avtalen er gjeldende fra og med 01.02.2021.

Dette er de viktigste endringene i vilkårene.

 • Det er innført oppjustering av forsikringssum avhengig av hvor mange år man har vært medlem i forbundet. Denne oppjusteringen gjelder ikke for medlemmer som var omfattet av forsikringen fra før 1.2.2021.
 • Det er innført 6 måneders karens på forsikringen. Det vil si at forsikringstilfeller som inntreffer i løpet av de første 6 månedene etter at selskapets ansvar begynte å løpe ikke gir rett til erstatning.
 • Det er kun nye medlemmer av forbundet som har anledning til å kjøpe forsikringen. Forsikringen kan kjøpes i løpet av de første 30 dagene av medlemskapet. Du som eksisterende medlem kan bestille forsikringen dersom du ikke har den fra før, eller justere forsikringssummen, helt frem til og med 30.03.2021.
 • Medlemmer som ikke har vært omfattet av forsikringen har ikke anledning til å kjøpe forsikringen hvis man meldes ut og deretter inn igjen i forbundet i løpet av en tidsperiode på mindre enn 6 måneder.
 • Det er ikke lenger krav om å være i aktivt arbeid i en stilling som krever legeattest. Kravet er erstattet med at man skal være utdannet pilot eller ha påbegynt godkjent trafikkfygerutdannelse.
 • Medlemmer som tidligere har fått inndratt sin helseattest har anledning til å kjøpe forsikring på lik linje med andre medlemmer.
 • Der det er avvik mellom vedlagte forsikringsvilkår på våre hjemmesider, og den informasjon som er skrevet på selve hjemmesiden, er det sistnevnte som er gjeldende, da dette er direkte gjengivelse av den avtale som er inngått mellom forsikringsselskapet og Norsk Flygerforbund. De vedlagte forsikringsvilkår er generelle vilkår som ikke nødvendigvis gjenspeiler særavtaler.

Fullstendige forsikringsvilkår finner du på våre hjemmesider under fanen for Loss of License. Vi gjør oppmerksom på det som står skrevet over om forsikringsvilkårene.

Det vil kun bli adgang til å tegne forsikringen de første 30 dagene etter innmelding i Norsk Flygerforbund. Dette kravet vil være gyldig fra og med 01.03.2021. For eksisterende medlemmer gjelder følgende:

 • Eksisterende medlemmer som har forsikringen fra før og ikke ønsker justering av forsikringssum, behøver ikke foreta seg noe. Øvrige kan bestille forsikringen, eller justere forsikringssummen, helt frem til og med 30.03.2021. Etter denne datoen har heller ikke eksisterende medlemmer mulighet til å bestille eller justere forsikringen.

For å bli med på forsikringen, eller øke forsikringssummen, må det enkelte medlemmet:

 • inneha gyldig legeattest Medical Cl 1 ved inntreden i forsikringen eller senere utvidelse Jf. Vilkår FPE-570.009-001 pkt 1
 • være 100 % arbeidsdyktig
 • være utdannet pilot eller ha påbegynt godkjent trafikkflygerutdannelse
 • ha meldt seg inn i forbundet i løpet av de siste 30 dagene
 • ikke ha fylt 50 år
 • ikke ha nådd gjeldende pensjonsalder for yrket lisensen gjelder for

Merk at det ikke lenger er krav til å stå i stilling, kun 100% arbeidsdyktighet og gyldig medical klasse 1.

Prisen på de ulike forsikringssummene er justert. Prisendringene vil gjelde alle med Loss of License-forsikring og er angitt i tabellen under:

Forsikringssum Pris pr år
608 106 (6G student) 2 127 kroner
608 106 kroner (6G) 3 590 kroner
1 216 212 kroner (12G) 7 012 kroner
1 824 318 kroner (18G) 10 407 kroner

Forsikringssummen vil oppjusteres basert på antall års medlemskap i Norsk Flygerforbund

For medlemmer som har vært omfattet av forsikringen fra før 01.02.2021 gjelder ikke oppjustering av forsikringssum.

Oppjusteringen av forsikringssum ser slik ut:

 • 1 år – 20 % av forsikringssum (utbetales f.o.m. 7. måned)
 • 2 år – 40 % av forsikringssum
 • 3 år – 60 % av forsikringssum
 • 4 år – 80 % av forsikringssum
 • F.o.m. 5 år – 100 % av forsikringssum

Medlemmer som ikke har vært omfattet av forsikringen har ikke anledning til å kjøpe forsikringen hvis man meldes ut og deretter inn igjen i forbundet i løpet av en tidsperiode på mindre enn 6 måneder.

Forsikringstilfeller som inntreffer i løpet av de første 6 månedene etter at selskapets ansvar begynte å løpe for det enkelte medlem gir ikke rett til erstatning.

Forsikringssummen trappes ned med 10 % per år fra og med det året medlemmet fyller 56 år.

Forsikringspremien faktureres forskuddsvis hvert kvartal. Dette håndteres av forsikringsselskapet.

For bestilling av forsikringen kan du gå via bestillingsskjema som du finner nederst på våre sider for Loss of License.

Siste nyheter:

18. januar 2022

Tenk pensjon - LOfavør Egen pensjonskonto

Ifjor ble det innført nye pensjonsregler for innskuddspensjon. Med mindre du tar et aktivt valg samles din pensjon fra private aktører på en konto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

12. januar 2022

5G-nettets påvirkning på flysikkerhet - FAA med informasjonsside

Ny teknologi betyr potensielt nye sikkerhetsutfordringer. Derfor følger ATS-seksjonen under forbundets Flysikkerhetskomité (FSIK) utviklingen og innføringen av 5G-nettet tett.

06. januar 2022

LOfavør Boliglån - oppdaterte priser

SpareBank 1 Østlandet endret i går sine priser på LOfavør Boliglån etter rentejusteringen fra Norges Bank i desember.