Skip to main content
13. november 2023
Du vil også få en e-post/sms eller Digipost om fornyelsen i forsikringsvilkårene

Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår. For LOfavør Innboforsikring har forbundene vedtatt følgende forbedringer: 

  • Unntaket for tyveri under flytting utført av flyttebyrå fjernes (se punkt 4.7 flytteforsikring i vilkåret).  Det medfører at tyveriskader dekkes inntil 100 000 kroner som skjer under transport med flyttebyrå. 
  • Hvis du har gjennomført tiltak for å unngå overvannskader ved ekstremnedbør slipper du å betale egenandel for skaden.  Dette er tiltak som enten samler vann i tanker eller magasiner i bakken. Det kan være infiltrasjonsgrøfter eller -dammer som sørger for at vann synker raskt ned i grunnen. I tillegg kan det være grønne tak som er ment å forsinke utstrømningen og holde igjen vannet på taket.  Se punkt 6.1 i vilkåret.

  • Prisen på innboforsikring justeres fra 1. januar 2024 til 95,- per måned (fra 79,- i 2023).

Her kan du lese mer og se vilkår for LOfavør Innboforsikring 

Det vil sendes ut e-post/sms eller Digipost om fornyelsen. 

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp 

Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje. 

Husk husforsikring 

Innboforsikring og husforsikring er to forskjellige ting. Mens innboforsikring dekker løse eiendeler i hjemmet, dekker husforsikring skader på selve bygget og det som er fastmontert.

Hvis du har hus, trenger du derfor en husforsikring i tillegg. Med LOfavør Husforsikring får du automatisk toppdekning, uten tillegg i prisen.

Vi anbefaler deg også å ta en jevnlig gjennomgang av forsikringsbehovet ditt. 

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.