Skip to main content
15. mars 2020

Verneombud og operativt personell varsler om bekymring

Skrevet av: NF

Luftfarten påvirker, ifølge Avinor, en samlet nasjonal sysselsetting på 60.000 personer inkludert leveranser og forbruksringvirkninger. En virkning som tilsvarer 2,3 % av sysselsettingen i Norge. 

Om lag halvparten av alle reiser innenlands er yrkesreiser. Av disse er ¼ tilknyttet olje- og gassektoren. Årlige tall fra Avinor tilsier 700.000 helikopterreisende ffshore. Andre tjenester, enten for kraftindustrien eller helsevesenet, fullfører bildet av viktigheten av fly- og helikoptertjenester i det norske samfunnet.

Covid 19 og Koronakrisen gjør denne bransjen særlig utsatt. Ringvirkninger av tiltak og en sterk reduksjon i bruk av flytjenester setter luftfartsbedrifter og -ansatte under et særlig press.

Verneombudene i de operative virksomhetene uttrykker sterk bekymring for situasjonen, og sine kolleger. Vi støtter verneombudenes syn. Med det flysikkerhetsansvar våre organisasjoner har tatt på seg vil vi peke på den særegne rollen våre kolleger har i dagens situasjon. Vi er utdannet til å gjøre vårt beste i krisesituasjoner, og det er derfor viktig å oppfordre alle til å respektere rollen som sikkerhetsaktør.

Nasjonal avhengighet av et sikkert og velfungerende luftfartsmiljø gir et særlig ansvar til Regjering og luftfartsmyndigheter i dagens situasjon. Usikkerhet og diffuse tiltak vil kunne begrense en sikker og effektiv gjennomføring av vår jobb. Det vil være viktig at alle med påvirkningsmyndighet bidrar til at distraksjoner og bekymringer under vår utførelse av arbeidet holdes på et minimum. Dette vil være av avgjørende betydning for å opprettholde en sikker og effektiv luftfart, både for det operative personellet og for passasjerer, også under en Koronakrise.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.