17. mars 2022
Foto: LOfavør

Utvidelse av dekning i LOfavør Innboforsikring for flyktninger

Skrevet av: Endre Antonsen

LOfavør utvider Innboforsikringen til å omfatte innbo og løsøre for flyktninger medlemmer tar inn i egen bolig.

Som følge av situasjonen i Ukraina er det nå flere som tilbyr flyktninger opphold i egen bolig. LO har derfor besluttet å utvide dekningen på LOfavør Innboforsikring til også å omfatte innbo og løsøre flyktningene har med seg. Forsikringen dekker innbo og løsøre inntil 100 000 kr per flyktningfamilie. Dekningen gjelder i første omgang frem til 30. juni 2022 og LO vil ta en ny vurdering i juni om eventuell forlengelse av dekningen.

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data