Skip to main content
23. januar 2021

Utprøving av «PBN to ILS» med continuous descent v/CDG

Skrevet av: Endre Antonsen

Fransk flysikring (DSNA) skal i perioder teste ut en form for RNP transition (fra STAR til finale) ved Paris-CDG 27R, der det midterste transition-segmentet er åpent for at ATC skal kunne regulere trafikken i større grad.

Derfra klareres man direkte til et waypoint på en «RNP dog leg» (eller frog leg) som leder inn mot final approach (ILS/LOC/RNP 27R). Noe av den langsiktige intensjonen med utprøvingen er å oppnå continuous descent ved parallelle innflyginger via RNP transitions. Merk: I tilfelle manglende ATC-klarering før IAF skal man fortsette inital approach iht. ATIS. Ved vektorering må FMS/LEGS være uendret. Her vil det være en fordel å gjennomføre en god og tilpasset approach briefing med vekt på TEM iht. egne prosedyrer. Se mer utfyllende informasjon her.

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.