Skip to main content
15. november 2016

Utmattede piloter

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Totalt 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinbesetningen i de store kommersielle flyselskapene svarer at de at de «av og til» eller «ofte» føler seg fysisk eller psykisk utmattet etter endt arbeidsperiode, viser arbeidsmiljøundersøkelsen som Luftfartstilsynet har offentliggjort i dag.

– Dette er svært alvorlige tall, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Vi har over lengre tid vært bekymret for at flyvende personell er utmattet, så vi er ikke overrasket over disse funnene. Men at tallene er så høye gir virkelig grunn til bekymring.

Undersøkelsen avdekker også at totalt 39 prosent av pilotene og 59 prosent av kabinbesetningen har rapportert at de har gått på jobb to ganger eller mer i løpet av det siste året, selv om de var så syke at de egentlig burde ha holdt seg hjemme.

– Dereguleringen av luftfarten har ført til et økt press på ansattes arbeidsforhold, og ”pilot fatigue” er et økende problem internasjonalt, sier Carlsen.

Norsk Flygerforbund har gjennom Luftfartstilsynets HMS-forum presset på å få gjennomført denne undersøkelsen, og når tallene nå foreligger må vi bruke disse for å forbedre arbeidsforholdene og ivareta en fortsatt god flysikkerhet, avslutter han. 

 Les hele undersøkelsen her.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.