Skip to main content
15. november 2016

Utmattede piloter

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Totalt 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinbesetningen i de store kommersielle flyselskapene svarer at de at de «av og til» eller «ofte» føler seg fysisk eller psykisk utmattet etter endt arbeidsperiode, viser arbeidsmiljøundersøkelsen som Luftfartstilsynet har offentliggjort i dag.

– Dette er svært alvorlige tall, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Vi har over lengre tid vært bekymret for at flyvende personell er utmattet, så vi er ikke overrasket over disse funnene. Men at tallene er så høye gir virkelig grunn til bekymring.

Undersøkelsen avdekker også at totalt 39 prosent av pilotene og 59 prosent av kabinbesetningen har rapportert at de har gått på jobb to ganger eller mer i løpet av det siste året, selv om de var så syke at de egentlig burde ha holdt seg hjemme.

– Dereguleringen av luftfarten har ført til et økt press på ansattes arbeidsforhold, og ”pilot fatigue” er et økende problem internasjonalt, sier Carlsen.

Norsk Flygerforbund har gjennom Luftfartstilsynets HMS-forum presset på å få gjennomført denne undersøkelsen, og når tallene nå foreligger må vi bruke disse for å forbedre arbeidsforholdene og ivareta en fortsatt god flysikkerhet, avslutter han. 

 Les hele undersøkelsen her.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.