12. desember 2022
Torstein Sandven er styremedlem i NF med ansvar for offshore-helikopter og medlem i LOs helikopterutvalg.

Urovekkende helikopterdispensasjon fra Luftfartstilsynet

Skrevet av: Hege Qvigstad Eek

-Vi reagerer sterkt på at Aker BP får bruke et innleid dansk helikopter på Vallhall-feltet med utenlandsk besetning. Helikopteret oppfyller ikke norske krav, men Luftfartstilsynet har likevel gitt dispensasjon. Det er svært urovekkende og uholdbart, sier Torstein Sandven, styremedlem i Norsk Flygerforbund med ansvar for offshore-helikopter og medlem i LOs helikopterutvalg.

Helikopter Service har kontrakten med Aker BP og operer skytteltrafikken mellom Vallhall-feltet og nærliggende plattformer i Nordsjøen.  Da det offshorestasjonerte Super Puma L1 måtte tas ut av drift for planlagt vedlikehold, måtte man finne en erstatning. Det tilsvarende helikopteret som skulle overta, er foreløpig ikke godkjent. På kort varsel har Helikopter Service inngått en wet-lease avtale, og leier inn et italienskprodusert AW139 fra Bel Air i Danmark med utenlandsk besetning.

LOs helikopterutvalg har behandlet saken, og har vært i møte med Luftfartstilsynet om dette. Det er et samlet helikopterutvalg som er enige om at dette utgjør en «ikke ubetydelig økning i risiko for besetning og passasjerer». Helikopterutvalget har også orientert vernetjenesten i Aker BP. 

Bel Air har ikke driftstillatelse for å fly på norsk sokkel, og helikopteret har ikke påkrevd avisningssystem eller kollisjonsvarselsystem.

- Besetningen har ikke erfaring med de krevende forholdene det kan være i Nordsjøen, og maskinen oppfyller heller ikke de tekniske kravene. At man har valgt å se bort fra dette, og på den måten utsette passasjerer og besetning for økt risiko er bekymringsfullt og oppsiktsvekkende. Vi har en klar forventning om at Luftfartstilsynet reverserer dispensasjonen, avslutter Sandven.

Siste nyheter:

30. desember 2022

Bli med på seminar om arv

LO Favør Advokatforsikring inviterer til seminar om arv torsdag 12. januar kl. 08.00. Det er kun 50 plasser til det fysiske seminaret, men det er også mulig å delta digitalt. 

19. desember 2022

Byttet jobb? Husk å gi oss beskjed!

Er du ferdig student, og jobbsøkende pilot? Eller har du nylig byttet arbeidsgiver? Da er det viktig å holde NF oppdatert, slik at vi får oppdatert våre medlemssystemer. 

16. desember 2022

Varsle ising under flyging

En rekke små-skalerte fenomener som klar-luft-turbulens, hagl-soner eller ising under flyging er det stadig vanskelig å varsle. Prosessene som leder til nevnte fenomener forløper hurtig og er meget begrenset i luftrommet. I rom og tid lite differensierte varsler kan lett gjelde store luftvolum uten ising. Differensieres sterkt, risikeres ikke å dekke rommet ising opptrer i.