Skip to main content
12. desember 2022
Torstein Sandven er styremedlem i NF med ansvar for offshore-helikopter og medlem i LOs helikopterutvalg.

Urovekkende helikopterdispensasjon fra Luftfartstilsynet

Skrevet av: Hege Qvigstad Eek

-Vi reagerer sterkt på at Aker BP får bruke et innleid dansk helikopter på Vallhall-feltet med utenlandsk besetning. Helikopteret oppfyller ikke norske krav, men Luftfartstilsynet har likevel gitt dispensasjon. Det er svært urovekkende og uholdbart, sier Torstein Sandven, styremedlem i Norsk Flygerforbund med ansvar for offshore-helikopter og medlem i LOs helikopterutvalg.

Helikopter Service har kontrakten med Aker BP og operer skytteltrafikken mellom Vallhall-feltet og nærliggende plattformer i Nordsjøen.  Da det offshorestasjonerte Super Puma L1 måtte tas ut av drift for planlagt vedlikehold, måtte man finne en erstatning. Det tilsvarende helikopteret som skulle overta, er foreløpig ikke godkjent. På kort varsel har Helikopter Service inngått en wet-lease avtale, og leier inn et italienskprodusert AW139 fra Bel Air i Danmark med utenlandsk besetning.

LOs helikopterutvalg har behandlet saken, og har vært i møte med Luftfartstilsynet om dette. Det er et samlet helikopterutvalg som er enige om at dette utgjør en «ikke ubetydelig økning i risiko for besetning og passasjerer». Helikopterutvalget har også orientert vernetjenesten i Aker BP. 

Bel Air har ikke driftstillatelse for å fly på norsk sokkel, og helikopteret har ikke påkrevd avisningssystem eller kollisjonsvarselsystem.

- Besetningen har ikke erfaring med de krevende forholdene det kan være i Nordsjøen, og maskinen oppfyller heller ikke de tekniske kravene. At man har valgt å se bort fra dette, og på den måten utsette passasjerer og besetning for økt risiko er bekymringsfullt og oppsiktsvekkende. Vi har en klar forventning om at Luftfartstilsynet reverserer dispensasjonen, avslutter Sandven.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.