27. august 2021

Undersøkelse om sosial ansvarlighet i flyselskapene

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Vi oppfordrer alle medlemmer som flyr for et flyselskap om å svare på undersøkelsen.

European Cockpit Association (ECA) gjennomfører en undersøkelse knyttet til hvordan ansatte i ulike flyselskaper opplever ansettelsesforholdene i eget selskap. Dette dreier seg blant annet om bruken av atypiske ansettelsesforhold, kontraktsforhold, balanse mellom jobb og fritid og generell trivsel blant de ansatte.

Undersøkelsen er åpen til og med september. Resultatene vil bli brukt til å rangere europeiske flyselskaper i forhold til sosial ansvarlighet og publiseres på ECAs hjemmesider.

Norsk Flygerforbund oppfordrer alle medlemmer ansatt i et flyselskap til å svare på undersøkelsen.

Du finner undersøkelsen her

Siste nyheter:

13. oktober 2021

Jubel for retningsskifte for luftfarten

I Norsk Flygerforbund jubler vi for at regjeringens politikk for luftfart viser et tydelig retningsskifte. Hurdalsplattformen leverer viktige punkter for en sosial, seriøs og bærekraftig luftfart - som satsing på seriøst arbeidsliv, kampen mot sosial dumping, styrking av ansattes vilkår, konkurransekraft og klimavennlige løsninger.

13. oktober 2021

Oppsagte SAS-ansatte med markering: - Stor kampvilje

SAS-pilotene krever å få sine gamle jobber tilbake før de ser dem forvinne på billigsalg. Denne uken møtte de mannsterke opp hos SAS-ledelsens hovedkvarter i Stockholm.

12. oktober 2021

Luftfarten trenger politikk som utvikler en robust luftfartsnæring med trygge jobber

Luftfarten har vært hardt rammet av koronapandemien, og det er behov for et budsjett som bidrar til å utvikle en robust luftfartsnæring med trygge jobber og forutsigbare rammevilkår.  Den sittende regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar dessverre ikke til dette.