Skip to main content
27. august 2021

Undersøkelse om sosial ansvarlighet i flyselskapene

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Vi oppfordrer alle medlemmer som flyr for et flyselskap om å svare på undersøkelsen.

European Cockpit Association (ECA) gjennomfører en undersøkelse knyttet til hvordan ansatte i ulike flyselskaper opplever ansettelsesforholdene i eget selskap. Dette dreier seg blant annet om bruken av atypiske ansettelsesforhold, kontraktsforhold, balanse mellom jobb og fritid og generell trivsel blant de ansatte.

Undersøkelsen er åpen til og med september. Resultatene vil bli brukt til å rangere europeiske flyselskaper i forhold til sosial ansvarlighet og publiseres på ECAs hjemmesider.

Norsk Flygerforbund oppfordrer alle medlemmer ansatt i et flyselskap til å svare på undersøkelsen.

Du finner undersøkelsen her

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.