Skip to main content
31. januar 2023
Flyr har begjært seg konkurs - en trist dag dag for norsk luftfart

Trist for norsk luftfart

Norsk Flygerforbund beklager sterkt at Flyr er begjært konkurs. Dette er trist for norsk luftfart, for alle ansatte som nå mister jobben og for passasjerene. De ansatte har det tøft, og vårt hovedfokus nå er å ta vare på medlemmene våre, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.  

- De ansatte i Flyr har over lengre tid stått i en krevende situasjon, og jeg vil berømme dem for å ha vært lojale mot selskapet, og for å ha bidratt med løsninger som har gitt selskapet forutsigbare rammer. Flyr har representert noe nytt og positivt i luftfarten, og hatt fokus på en sosialt ansvarlig luftfart og å støtte opp om den norske modellen. Norsk Flygerforbund og våre tillitsvalgte har hele tiden hatt en svært god dialog med Flyr-ledelsen, preget av åpenhet og et tillitsbasert samarbeid.  At Flyr ikke finner grunnlag for videre drift viser hvor beinhard konkurransen i luftfarten er, sier Wasland.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.