Skip to main content
28. april 2017

Tilliten til EASA er svekket

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

TV2 viste onsdag dokumentaren ”Siste tur”, om helikopterulykken på Turøy, der 13 mennesker mistet livet. Norsk Flygerforbund reagerer sterkt på opplysningene som fremkom i TV2-dokumentaren, der helikopterprodusenten Airbus innrømmer at de trolig kunne gjort mer for å forhindre ulykken.

– Vi avventer nå de endelige konklusjonene fra Statens Havarikommisjon for transport (SHT) om årsaksforholdene, og hva som kunne vært håndtert på en annen måte før og etter ulykken. Vi har full tiltro til at SHT har behandlet mange av påstandene som fremkom i TV2-dokumentaren, og at svarene vil bli gitt i havarirapporten, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund.

– Vår tillit til det europeiske Luftfartstilsynet (EASA) ble alvorlig svekket da EASA i oktober 2016 overprøvde og satte til side flysikkerhetsvurderinger gjort av luftfartsmyndighetene i Norge og Storbritannia, og hevet flyforbudet for de berørte Super Puma-versjonene uten å vite hva som var årsaken til Turøy-ulykken. I lys av det som nå har kommet frem i TV2s dokumentar er Norsk Flygerforbunds tillit til det europeiske luftfartstilsynet (EASA) ytterligere svekket.

– Når Airbus´ øverste leder nå innrømmer at mer burde vært gjort etter ulykken i 2009 oppleves dette som et hån mot både de etterlatte og alle som flyr med denne helikoptertypen. Vi har full tillit til luftfartsmyndighetene i Norge og Storbritannia, som sannsynligvis er de mest faglig kompetente i verden hva angår offshore helikopteroperasjoner, sier Carlsen.

– Norsk Flygerforbund er i denne sammenheng svært bekymret for at Norge vil innføre et felleseuropeisk regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO) på norsk sokkel. Dette vil medføre at Norge gir fra seg tilsynsansvaret. I lys av det som nå har kommet frem er det innlysende at innføringen av et slikt regelverk vil true flysikkerheten, forteller Carlsen.

– Flysikkerhet er prioritet nummer én i luftfarten. Norsk Flygerforbund jobber kontinuerlig for å fremme sikkerheten i alle segmenter av luftfarten, og imøteser nå en offentlig debatt om hvordan vi best kan ivareta og forbedre flysikkerheten. Vi har ingen flere liv å miste, understreker Carlsen.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.