07. oktober 2021
Foto: Sipa/Pixabay.

Tilbake på Værnes: - Vær oppmerksom!

Med høsten kommer også gjessene til Trondheim lufthavn Værnes. Nå ber ekspertene piloter om å være ekstra på vakt.

Et velkjent problem både høst og vår er når gåsa trekker nordover og sydover. På sin sydlige reise er det nå store mengder gås i nærheten av Værnes.

De oppholder seg i umiddelbar nærhet av rullebanen, ofte i området rett nord for den vestlige baneenden. Tidvis krysser de over og innover rullebanen og utgjør en stor fare for flytrafikken.

- Foruten på Værnes så bør man nå være oppmerksom langs kysten, spesielt fra Vesterålen til Stad. Andre lufthavner som ligger nært trekkruta fra Trøndelag over indre Østlandet bør også være oppmerksomme. Gjessene flyr som regel faste ruter og raster på faste plasser, men i tillegg er vær og næringstilgang viktige faktorer for hvor og hvor lenge gjessene raster, skriver Trond Øigarden ved ornitologiske tjenester i Avinor.

Siste nyheter:

13. oktober 2021

Jubel for retningsskifte for luftfarten

I Norsk Flygerforbund jubler vi for at regjeringens politikk for luftfart viser et tydelig retningsskifte. Hurdalsplattformen leverer viktige punkter for en sosial, seriøs og bærekraftig luftfart - som satsing på seriøst arbeidsliv, kampen mot sosial dumping, styrking av ansattes vilkår, konkurransekraft og klimavennlige løsninger.

13. oktober 2021

Oppsagte SAS-ansatte med markering: - Stor kampvilje

SAS-pilotene krever å få sine gamle jobber tilbake før de ser dem forvinne på billigsalg. Denne uken møtte de mannsterke opp hos SAS-ledelsens hovedkvarter i Stockholm.

12. oktober 2021

Luftfarten trenger politikk som utvikler en robust luftfartsnæring med trygge jobber

Luftfarten har vært hardt rammet av koronapandemien, og det er behov for et budsjett som bidrar til å utvikle en robust luftfartsnæring med trygge jobber og forutsigbare rammevilkår.  Den sittende regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar dessverre ikke til dette.