22. februar 2021
Foto: Erlend Remmen

Tett på de nye anbudsrutene

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Norsk Flygerforbund jobber tett med fylkeskommunene om å utvikle de nye anbudsrutene. Målet er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

Forpliktelse til offentlig tjenesteytelser på flyruter (FOT-ruter) er en ordning hvor staten støtter flyruter som ikke kan drives lønnsomt. Tidligere har det vært Samferdselsdepartementet som utvikler og lyser ut anbudet, som først og fremst gjelder kortbaneflyginger på Vestlandet og i Nord-Norge.

I år er det for første gang fylkeskommunene som leder anbudsprosessen. Trøndelag fylkeskommune leder arbeidsgruppen, som også består av Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune.

En utfordring er imidlertid at fylkeskommunene har fått kort tid til å utvikle de nye anbudene. De kan ha havnet i en skvis, ved at det er liten mulighet til å forlenge dagens anbudsperiode – og samtidig er den økonomiske rammen fra staten trolig for liten til å opprettholde dagens tilbud.

Norsk Flygerforbund er tett på prosessene, og bistår fylkeskommunene med vår kunnskap. Nylig har vi også fått Widerøes Flygerforening med i forbundet, noe som bidrar til spesielt stor kompetanse på kortbaneoperasjoner og anbudsruter. Sammen jobber vi for å sikre at anstendige lønns- og arbeidsvilkår får en sentral plass i de nye anbudene. Dette kommer også tydelig fram i mandatet som Trøndelag fylkeskommune har lagt fram.

Her kan du lese mandatet fra Trøndelag fylkeskommune: (Politiske møter – Møter – Hovedutvalg for transport (10.02.2021) (360online.com))

Noe av inspirasjonen bak mandatet kan være kravene som Samferdselsdepartementet la fram da de utlyste minstetilbudskjøp av flyruter fra 1. mars 2021. Her krever departementet at;

– Operatøren skal sørge for at grunnleggende fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger, slik det følger av bl.a. ILO-konvensjon nr. 87 og 98, er ivaretatt i egen virksomhet og for eventuelle underleverandører.

Fortsatt har ikke fylkeskommunene avklart i hvor stor grad de kan stille juridiske krav til arbeidsrettigheter. Her kommer Norsk Flygerforbund på banen, og vi deltar i møter og har en god kommunikasjon med Trøndelag fylkeskommune. Det er også en del uavklarte punkter med Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner, ettersom de ikke er like langt i løypa som Trøndelag.

Siste nyheter:

10. september 2021

Piloter og mental helse

Alle har en mental helse, og det gjelder i høyeste grad også piloter. 

06. september 2021

Inviterer til markering på Gardermoen: - Tiltakene må vare så lenge krisen varer

LO krever at statsminister Erna Solberg og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen må lytte til arbeidslivet. Nå inviterer de til markering på Gardermoen onsdag 8. september kl. 09:00.

06. september 2021

- Setter norsk luftfart i spill

I forrige uke ble det klart at DAT og deres litauiske datterselskap får fly mellom Oslo og Florø de neste årene. – Dette går utover alle norske luftarbeidsplasser, sier nestleder Aleksander Wasland i NF til Avisa Nordland.