Skip to main content
04. oktober 2023
Arthur Haakonsen representerte Norsk Flygerforbund.

Talte flygernes sak hos viktig EU-byrå

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Denne uken var Norsk Flygerforbund representert hos EUs viktige kontor for arbeidsliv. - The most important contribution we can make to safety, is to make sure the human is as socially safe as the aircraft is technically safe, var budskapet fra vår representant.

På tirsdag var en LO-delegasjon på besøk hos European Labour Authority (ELA), sammen med den danske fagforeningen 3F. Møtet var en anledning for partene å bli kjent med hverandre og for LO og 3F å presentere sine prioriteringer ovenfor ELA.

European Labour Authority er et EU-organ som har ansvar for å sikre at EUs lovgivning i arbeidslivet fungerer tilfredsstillende. I den norske delegasjonen, under ledelse av Robert Rène Hansen fra LOs Brusselkontor, stilte representanter for Fellesforbundet, Fagforbundet, Industri Energi, Norsk Tjenestemannslag, i tillegg til LOs juridiske og internasjonale avdelinger. Dessuten var Norges EU-delegasjon på plass ved arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen. Fra Norsk Flygerforbund stilte international director Arthur Haakonsen.

Etter en introduksjon om LO ved Robert Rène Hansen, briefet Line Eldring fra Fellesforbundet om utfordringer og muligheter i byggebransjen. Eldring leder forøvrig EØS-utvalget, som vurderer Norges erfaringer fra EØS-avtalen og andre avtaler Norge har hatt med EU.

(Artikkelen fortsetter under)

Nettside nyhetsfoto 24

Vår representant sammen med en rekke andre deltakere fra LO og den danske fagforeningen 3F som deltok på samlingen.

Arthur Haakonsen holdt et innlegg om den sosiale virkeligheten i luftfarten og poengterte at ELAs arbeidsbeskrivelse er som hånd i hanske for å ta tak i utfordringene i bransjen.

-The EU guarantees the free flow of Goods, Capital, Services and Labour. In aviation, we also have the free flow of Labour Conditions, forklarte vår utsendte og viste til at å holde skillet mellom flysikkerhet og industrielle saker adskilt blir en stadig vanskeligere øvelse.

Haakonsen understrekte at flysikkerheten er avhengig av selvrapportering, og at kommersielt press og urimelige arbeidsvilkår ikke må utgjøre et risikomoment i arbeidstakernes yrkesutøvelse. 

- The most important contribution we can make to safety, is to make sure the human is as socially safe as the aircraft is technically safe, sa han fra talerstolen

Han viste også til henvendelsen om koordinert tilsyn av SmartLynx fra ECA og ETF som ligger på bordet hos ELA.

ELAs direktør Cosmin Boiangiu takket for innspillene og addresserte innlegget om luftfarten. Han poengterte at uavhengig av kompleksiteten, er det avgjørende at gjeldende arbeidsrett kommer til sin fulle anvendelse også i luftfarten og forsikret om at ELA tok utfordringen. ELAs delegasjon kunne videre fortelle at etter et lærerikt workshop med både arbeidstaker- og arbeidsgiversidene i luftfarten i april, vil de avholde et tilsvarende workshop for myndighetene neste måned. Intensjonen er å skape et utgangspunkt for tilsynskoordinering og informasjonsutveklsing for å håndtere de sosiale utfordringene i luftfarten.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.