Skip to main content
08. juni 2023
Katinka Riksfjord Sporsem får overlevert sin propell som takk for lang innsats.

Takk for innsatsen!

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Denne uken ble noen av våre viktige brikker takket for innsatsen gjennom mange år.

Det er menneskene som utgjør Norsk Flygerforbund, og det er engasjementet og ideene deres som driver luftfartspolitikken og flysikkerheten fremover. Like viktig som det er å ønske nye krefter velkommen, er det også viktig å takke av noen av dem som har lagt ned en uvurderlig innsats for fellesskapet.

Denne måneden finner generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem nye utfordringer utenfor forbundet. Hun har stått på dag og natt for pilotene, og gjort en imponerende innsats med å sette våre kjernesaker på dagsorden både på Stortinget og i media. For å hedre hennes energi og entusiasme fikk hun en constant speed propell overbragt fra forbundsleder Aleksander Wasland.

Jack Netskar har nylig avsluttet et langt kapittel som IFALPA-president, hvor han er en av svært få som har sittet to perioder i presidentstolen. Netskar har lagt ned en uvurdelig innsats, ikke bare for oss i Norge, men for det globale pilotkollektivet. Siden han har satt spor etter seg verden over, var en globus en naturlig gave.

Forbundsleder Aleksander Wasland og avtroppende IFALPA-president Jack Netskar.

Ole Fredrik Knutsen og Kari Åsvestad har begge lagt ned et stort arbeid i NF de siste årene. De fikk begge velfortjent heder og blomster.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.