Skip to main content
24. mai 2017

Svært gledelig for helikoptersikkerhet offshore

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Regjeringen offentliggjorde i dag at Norge sier nei til å innføre felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore (HOFO). Dette er svært gledelige nyheter,  sier forbundsleder Yngve Carlsen. 

I en pressemelding i dag sier Samferdselsdepartementet at regjeringen har besluttet at Norge ikke skal innlemme dette regelverket i EØS-avtalen.

Det europeiske helikopterregelverket vil åpne for utenlandske tilsyn, utenlandsk driftstillatelse (AOC) og nye aktører i det norske offshore helikoptermarkedet. Dette vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel.

– Det er svært gledelige nyheter. Norsk Flygerforbund har over lang tid jobbet intenst mot innføring av Hofo, og vi er meget godt fornøyd med at regjeringen har lyttet til tunge faglige innspill, og nå sier nei til å innføre regelverket, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Nei til Hofo viktig for flysikkerheten 

Norsk Flygerforbund representerer helikopterpiloter som flyr offshore, og er med sin kompetanse på helikopter en sentral aktør i norsk offshore helikoptersektor.

Carlsen trekker frem det sterke samarbeidet Norsk Flygerforbund har hatt med Industri Energi, LO og andre sentrale aktører i helikoptersektoren  for å forhindre innføringen av Hofo. Dette samarbeidet har hatt en avgjørende betydning for at Hofo ikke innføres.

– Et samlet helikoptermiljø har gitt entydige faglige råd om at innføring av Hofo vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel. I tillegg har både helikoptersikkerhetsstudien fra Sintef (HSS3b) og Samferdselsdepartementets egen konsekvensutredning pekt på at Hofo vil svekke sikkerheten. Å opprettholde nasjonal kontroll og tilsyn med helikoptervirksomheten er avgjørende viktig for flysikkerheten. Flysikkerheten er det aller viktigste å ivareta, og denne beslutningen bidrar til det, sier Carlsen.

– Norge har verdens beste helikoptersikkerhet, og vi er svært opptatt av at kunnskap, kompetanse og sikkerhetskultur som er bygd opp over flere tiår gjennom et sterkt trepartssamarbeid nå videreføres. Norsk Flygerforbund vil fortsette å bidra aktivt i dette arbeidet, sier Carlsen.

Les også Fri Fagbevegelses omtale av saken her.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.