Skip to main content
24. mai 2017

Svært gledelig for helikoptersikkerhet offshore

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Regjeringen offentliggjorde i dag at Norge sier nei til å innføre felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore (HOFO). Dette er svært gledelige nyheter,  sier forbundsleder Yngve Carlsen. 

I en pressemelding i dag sier Samferdselsdepartementet at regjeringen har besluttet at Norge ikke skal innlemme dette regelverket i EØS-avtalen.

Det europeiske helikopterregelverket vil åpne for utenlandske tilsyn, utenlandsk driftstillatelse (AOC) og nye aktører i det norske offshore helikoptermarkedet. Dette vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel.

– Det er svært gledelige nyheter. Norsk Flygerforbund har over lang tid jobbet intenst mot innføring av Hofo, og vi er meget godt fornøyd med at regjeringen har lyttet til tunge faglige innspill, og nå sier nei til å innføre regelverket, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Nei til Hofo viktig for flysikkerheten 

Norsk Flygerforbund representerer helikopterpiloter som flyr offshore, og er med sin kompetanse på helikopter en sentral aktør i norsk offshore helikoptersektor.

Carlsen trekker frem det sterke samarbeidet Norsk Flygerforbund har hatt med Industri Energi, LO og andre sentrale aktører i helikoptersektoren  for å forhindre innføringen av Hofo. Dette samarbeidet har hatt en avgjørende betydning for at Hofo ikke innføres.

– Et samlet helikoptermiljø har gitt entydige faglige råd om at innføring av Hofo vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel. I tillegg har både helikoptersikkerhetsstudien fra Sintef (HSS3b) og Samferdselsdepartementets egen konsekvensutredning pekt på at Hofo vil svekke sikkerheten. Å opprettholde nasjonal kontroll og tilsyn med helikoptervirksomheten er avgjørende viktig for flysikkerheten. Flysikkerheten er det aller viktigste å ivareta, og denne beslutningen bidrar til det, sier Carlsen.

– Norge har verdens beste helikoptersikkerhet, og vi er svært opptatt av at kunnskap, kompetanse og sikkerhetskultur som er bygd opp over flere tiår gjennom et sterkt trepartssamarbeid nå videreføres. Norsk Flygerforbund vil fortsette å bidra aktivt i dette arbeidet, sier Carlsen.

Les også Fri Fagbevegelses omtale av saken her.

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.