Skip to main content
26. mai 2021
Samferdselsdepartementet skal fortsatt ha ansvaret for FOT-rutene. Foto: Erlend Remmen.

Stortinget snur og gir staten ansvar for regionale flyruter

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Et flertall på Stortinget snur og flytter ansvaret for kjøp av innlands flyruter (FOT-rutene) tilbake til staten. – Vi er svært glade for at stortingsflertallet har lyttet og at fornuften har seiret, sier LO og Norsk Flygerforbund.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har sikret flertall for at FOT-anbudene tilbakeføres til å være et statlig ansvar. LO og Norsk Flygerforbund er svært glade for vedtaket, som etter vår mening vil sikre et helhetlig flytilbud.

- Vi har hele tiden advart mot å splitte opp ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter. Det fulgte ingen øremerkede penger med, slik at vi kunne risikert at flyruter ble lagt ned fordi fylker ikke hadde råd til å holde dem i drift. FOT-rutene er svært viktige i den nasjonale flyinfrastrukturen. At Stortinget nå snur er derfor svært gledelig, sier Are Tomasgard, LO-sekretær og leder av LO Luftfart.

- Dette er en seier for fornuften. Vi er selvsagt svært glade for at flertallet på Stortinget har lyttet, og nå reverserer vedtaket. I et land hvor vi bor spredt er et godt transporttilbud helt avgjørende for å holde samfunnet og økonomien i gang. FOT-rutene er derfor for viktige til å eksperimentere med, sier Carlsen, og fortsetter:

- I stedet for en unødig fragmentering av luftfartspolitikken får vi nå en nødvendig og mer helhetlig tilnærming til det regionale transporttilbudet, sier han. 

FOT-rutene er anbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta det regionale flytilbudet. Dette har vært en anbudsprosess styrt av Samferdselsdepartementet, men med innføringen av regionreformen ble det vedtatt å overføre ansvaret for å tildele anbud til de nye regionene. En av utfordringene har imidlertid vært at ingen penger var øremerket FOT-tilbudet.

FOT-rutene er viktige i et helhetlig transportsystem, og LO og Norsk Flygerforbund har lenge fryktet at ulik prioritering da kunne ha ført til at rutene ble nedlagt fordi ikke fylkene hadde hatt råd til å holde dem i drift.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!