26. mai 2021
Samferdselsdepartementet skal fortsatt ha ansvaret for FOT-rutene. Foto: Erlend Remmen.

Stortinget snur og gir staten ansvar for regionale flyruter

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Et flertall på Stortinget snur og flytter ansvaret for kjøp av innlands flyruter (FOT-rutene) tilbake til staten. – Vi er svært glade for at stortingsflertallet har lyttet og at fornuften har seiret, sier LO og Norsk Flygerforbund.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har sikret flertall for at FOT-anbudene tilbakeføres til å være et statlig ansvar. LO og Norsk Flygerforbund er svært glade for vedtaket, som etter vår mening vil sikre et helhetlig flytilbud.

- Vi har hele tiden advart mot å splitte opp ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter. Det fulgte ingen øremerkede penger med, slik at vi kunne risikert at flyruter ble lagt ned fordi fylker ikke hadde råd til å holde dem i drift. FOT-rutene er svært viktige i den nasjonale flyinfrastrukturen. At Stortinget nå snur er derfor svært gledelig, sier Are Tomasgard, LO-sekretær og leder av LO Luftfart.

- Dette er en seier for fornuften. Vi er selvsagt svært glade for at flertallet på Stortinget har lyttet, og nå reverserer vedtaket. I et land hvor vi bor spredt er et godt transporttilbud helt avgjørende for å holde samfunnet og økonomien i gang. FOT-rutene er derfor for viktige til å eksperimentere med, sier Carlsen, og fortsetter:

- I stedet for en unødig fragmentering av luftfartspolitikken får vi nå en nødvendig og mer helhetlig tilnærming til det regionale transporttilbudet, sier han. 

FOT-rutene er anbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta det regionale flytilbudet. Dette har vært en anbudsprosess styrt av Samferdselsdepartementet, men med innføringen av regionreformen ble det vedtatt å overføre ansvaret for å tildele anbud til de nye regionene. En av utfordringene har imidlertid vært at ingen penger var øremerket FOT-tilbudet.

FOT-rutene er viktige i et helhetlig transportsystem, og LO og Norsk Flygerforbund har lenge fryktet at ulik prioritering da kunne ha ført til at rutene ble nedlagt fordi ikke fylkene hadde hatt råd til å holde dem i drift.

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.