08. november 2021

Statsfinansiert sosial dumping på anbudsrutene?

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Det har stormet rundt noe av Norges viktigste infrastruktur. Den tidligere regjeringen har åpnet for statsfinansiert sosial dumping, mener nestlederen i Norsk Flygerforbund.

I sommer åpnet den daværende samferdselsministeren for at operatører kunne samarbeide om å levere inn tilbud på de viktige anbudsrutene. Resultatet ble at danske Danish Air Transport (DAT) vant anbudet, men deres litauiske datterselskap sto for operasjonen.

Det gjør en rettferdig konkurranse umulig, mener nestleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Han sier at ved å fjerne én formulering fra anbudstilbudet, vil man komme tilbake til en rettferdig konkurranse på like vilkår. Hør siste episode av NF-Pådden her:

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data