08. november 2021

Statsfinansiert sosial dumping på anbudsrutene?

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Det har stormet rundt noe av Norges viktigste infrastruktur. Den tidligere regjeringen har åpnet for statsfinansiert sosial dumping, mener nestlederen i Norsk Flygerforbund.

I sommer åpnet den daværende samferdselsministeren for at operatører kunne samarbeide om å levere inn tilbud på de viktige anbudsrutene. Resultatet ble at danske Danish Air Transport (DAT) vant anbudet, men deres litauiske datterselskap sto for operasjonen.

Det gjør en rettferdig konkurranse umulig, mener nestleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Han sier at ved å fjerne én formulering fra anbudstilbudet, vil man komme tilbake til en rettferdig konkurranse på like vilkår. Hør siste episode av NF-Pådden her:

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.