Skip to main content
10. oktober 2023
Tilbudet på FOT-rutene blir vesentlig bedre med doblede bevilgninger i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet er et skritt i riktig retning

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Mer penger til flyruter i distriktene er blant de gode nyhetene i årets statsbudsjett.

I statsbudsjettet for 2024 får de såkalte FOT-rutene et virkelig løft. I Hurdalsplattformen ble regjeringspartiene enige om å halvere billettprisen på anbudsrutene, og nå følger de opp med å doble posten i budsjettet.

Totalt settes det av 1.935 millioner kroner til FOT-rutene.

- Dette er vesentlig for å sikre bosetting, verdiskapning og sysselsetting i distriktene, men det er et tilbud som krever store ressurser å opprettholde. Derfor er vi glade for å se at denne regjeringen virkelig satser på anbudsrutene, sier konstituert forbundsleder Jo Bjørn Skatval.

Nytt av året er også to nye ruter i FOT-anbudet. Disse er mellom Tromsø og Kirkenes, samt mellom Oslo og Stord. Widerøe har fått tilslag for å fly førstnevnte, mens DAT A/S og UAB DAT LT skal fly mellom Oslo og Stord.

Foruten anbudsrutene, er det også andre poster som kan få betydning for luftfarten. Den lenge planlagte luksusskatten blir utsatt. Målet med skatten har vært å få ned privat konsum i selskaper, med en sats på 104 % skatt på blant annet privatfly. 

- Norsk Flygerforbund har tidligere argumentert for privatfly, eller fly som ikke flyr i regulær rutetrafikk, og hvor viktige disse er for å sikre den norske beredskapen. Vi ser det ikke minst når norske borgere må evakueres, og for andre hendelser hvor rutefly ikke kan brukes, sier Skatval.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.