Skip to main content
14. mai 2013

– Skriv rapport på fatigue!

Skrevet av: Christian Langvatn

Hvor ofte har du skrevet rapport på en arbeidsdag eller arbeidsperiode du mener har vært for slitsom? Antakeligvis aldri. Det får vi også bekreftet når vi snakker med flyselskapene og med Luftfartstilsynet. De sitter på overraskende få rapporter om fatigue og tretthet blant crew. NFs oppfordring er derfor: Skriv rapport på fatigue! 

Alle flyselskaper har systemer for å håndtere avviksrapporter. Det er vår måte som crew til å si i fra når vi oppdager noe som kan føre til en hendelse eller ulykke, eller som har ført til en hendelse eller ulykker. Når vi snakker om fatigue og tretthet snakker vi som regel om det som kan føre til en hendelse eller ulykke, og det er faktisk din plikt å da skrive en rapport.

Rundt om på crewrom og ute på «line» snakkes det ofte om hvor slitsom arbeidsdagen er. Mange arbeidstimer, mange flighter, lange flighter, utsatte matpauser, fraværende matpauser, 4-5 timers hvile midt på natta (natt-splitt), kryssing av tidssoner – ja, årsakene kan være mange. Flere opplever at selskapene også blir mer og mer kreative i hvordan de «programmerer» crew, både på enkeltdager og over hele arbeidsperioder. Folk føler seg generelt mer slitne nå enn tidligere.

– Konkurransen er hard og selskapene er under press for å kunne utnytte sine crew best mulig. Det handler i bunn og grunn om penger og det har vi stor forståelse for. De aller fleste er også så loljale overfor egen arbeidsgiver at de fullfører arbeidsdagene slik de er satt opp selv om det er slitsomt og de føler seg trøtte. Men hvor går grensen? Når er nok nok? Som piloter har vi faktisk et lovpålagt ansvar å sette fra oss flymaskinen dersom vi føler oss for trøtte, men det er ingen enkel beslutning å ta med 2-300 passasjerer ombord og du vet det vil koste din arbeidsgiver dyrt, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

Men selv om man ikke setter fra seg flymaskinen fordi man er trøtt, så er det viktig at det skrives rapport slik at det fanges opp at arbeidsdagen, slingen eller arbeidsperioden har vært for slitsom. Det er også en av de få måtene vi har til å dokumentere at fatigue faktisk er et problem.

 

Nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn

– Vår oppfordring er klar: Skriv rapport på fatigue selv om du ikke melder deg unfit for flight og parkerer flyet! Det er din plikt å skrive rapport på noe som kan føre til en hendelse eller ulykke, og tar flyselskapet ditt fatigue på alvor bør de ha en stor interesse av å dra lærdom av slike rapporter, avslutter Christian Langvatn.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.