Skip to main content
15. mai 2023
Forbundsleder Aleksander Wasland reagerer kraftig på dommen som ble avsagt på mandag.

Sjokkert etter dom mot vaktsjef: - Et gufs fra fortiden

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Dommen mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad vekker sterke reaksjoner. - Å ta en enkeltperson bidrar ikke til økt sikkerhet, det bidrar bare til å spre frykt, sier forbundsleder Aleksander Wasland.

- Om dette er veien vi går, bryter det ned flere tiår med sikkerhetsarbeid i luftfarten, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Dagens dom mot den 33 år gamle vaktsjefen på KNM Helge Ingstad sender sjokkbølger langt utenfor sjøfarten. Han hadde vært på vakt i åtte minutter da ulykken skjedde, og de siste ukene har Hordaland tingrett vurdert hvorvidt han kan straffes for feilene han gjorde. Én meddommer mente svaret var nei, men i mindretall ble fasiten en betinget fengselsdom på 60 dager,

I likhet med vaktsjefen har også medlemmene i Norsk Flygerforbund daglig ansvaret for store fartøy og mange mennesker, hvor feiltrinn potensielt kan være fatale. Derfor har sikkerhetsbransjer som sjøfart og luftfart i flere tiår jobbet hardt og målrettet for å skape en god sikkerhetskultur, hvor tillit og åpenhet er viktige ingredienser.

- Dette er et gufs fra fortiden. Det er en dom som representerer et system vi kun ser i land som har en underutviklet sikkerhetsfilosofi. Her leter man etter en syndebukk uten en helhetlig forståelse av at et sikkerhetssystem har mange brikker, sier Wasland.

Han frykter konsekvensene etter dagens dom.

- Å ta en enkeltperson bidrar ikke til økt sikkerhet, det bidrar bare til å spre frykt. Lysten til å rapportere forsvinner. Åpenheten og tilliten forvitrer, og vi vil aldri klare å bygge en god sikkerhetskultur med denne filosofien.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.