Skip to main content
15. mai 2024
Den norske delegasjonen under IFALPA-konferansen.

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Skrevet av: Arthur Haakonsen, International Director

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

Flygere, fra nasjonalt og helt opp til globalt nivå har to politiske hovedprioriteter. Det første er å bevare og videreutvikle flysikkerheten. Som safety professionals er dette ikke bare i vår interesse, men vår plikt ovenfor det reisende publikum og våre kolleger. Det andre er anstendige arbeidsvilkår og trygge sosiale rammer. I den senere tid har arbeidsvilkår og sosiale rammer blitt så prekært svake at de også utfordrer flysikkerheten. Begge mål forutsetter at vi står samlet.

IFALPA er vårt globale talerør og påvirker flysikkerheten positivt gjennom deltagelse hos ICAO, gjennom regionale initiativ, kursvirksomhet og politisk påvirkning. Når industrielle uenigheter ender i konflikt, trenger vi allierte som kan bidra til å utjevne styrkeforholdet mot arbeidsgiversiden, forhindre innleie mot streikebryteri og bruke den globale verktøykassen for å spille oss gode. Her kommer IFALPA inn. Det er av disse grunnene vi er aktivt deltagende og det er derfor ytterst viktig å bidra inn i fellesskapet.

9. til 12. mai ble den 78. IFALPA-konferansen avholdt i Mexico City, hvor ASPA (det meksikanske flygerforbundet) var vertskap. Tilstede var Norsk Flygerforbund med den største delegasjonen fra noe europeisk land. Det var også ledelsens intensjon å prioritere deltakelse fra forbundets side. Det ble lagt merke til! I tillegg deltok medlemsforeningene WFF og NSF og spesialrådgiver LO Luftfart som del av delegasjonen.

Når vi først stiller med så mange, kan man spørre seg hva er det vi egentlig oppnår på en slik konferanse? IFALPA-konferansen er i liten grad en arena for å oppnå resultater, men det er en arena for er å samle trådene, danne felles situasjonsforståelse, skape nettverk og konsolidere innsatsen inn mot fremtiden. I tillegg er det slik at et representativt oppmøte er selve grunnlaget for å skape legitimitet rundt IFALPA. For å være "The Global Voice of Pilots", må flygerne selv manifestere dette gjennom medlemsskap og deltagelse. Det har vi gjort siden føderasjonens opprettelse i 1948 og det gjør vi også i dag. Det kommer oss og fellesskapet tilgode.

På agendaen i år var bl.a. RCO (Reduced Crew Operations), eller eMCO (Extended Minimum-Crew Operations) som EASA kaller det. I klartekst betyr det å fjerne en pilot fra cockpit. Vi mener det i praksis betyr å fjerne begge. Du kan ha lagt merke til den globale kampanjen SafetyStartsWith2, men straks lanserer vår europeiske paraply European Cockpit Association sin egen kampanje. Kampanjesiden er soft launched allerede på www.onemeansnone.eu. ECA kommer til å kjøre kampanjen opp mot publikum på flyplassen i Brussel midt i sommersesongen, for å skape oppmerksomhet der. Deretter vil man spisse budskapet inn mot politikerne, etterhvert om de nyvalgte EU-parlamentarikerne kommer på plass etter sommeren. Dette blir en lang kampanje, noe ECA også har bygget en krigskasse for å kunne stå i over tid.

På konferansen ble det også presentert en ny global undersøkelse; "View from the Flight Deck – A Global Census of Air Line Pilots". Denne har vært under utredning for distribusjon hos NF og det er nå klart at vi sender den ut i løpet av kort tid.

I løpet av uken var det en lengre seanse om ICAO og hvordan IFALPA påvirker her. Tilstede var lederen for ICAOs OPS-seksjon, som sa han satt stor pris på bidragene fra oss. Det er også viktig å forstå at de som sitter å bestemmer luftfartsstandarder sjelden har operativ bakgrunn. Ofte er den eneste flygeren i rommet IFALPAs representanter med en helt unik kompetanse fra frontlinjen som er avgjørende for beslutningene som tas.

Den siste dagen ble det gjennomført noen oppdateringer av vedtektene, som i liten grad har vært endret siden 1956. I tillegg skulle det velges flere til styret, samt komitéledere. Styret har nå for første gang fått to kvinnelige medlemmer, hhv. Rola Hoteit fra Libanon og Stacey Jackson fra Canada.

For en stund siden samlet Norden seg om å få hånden på rattet på det industrielle arbeidet i Europa, ved at vi fikk en felles kandidat fra Island inn som Professional Affairs Director i ECA. Nå har vi fått til tilsvarende på globalt nivå, da finske Akseli Meskanen overtar rollen som formann for IFALPAs Professional & Government Affairs-komité. I tillegg er hans kollega Timo Lempiäinen valgt inn som formann for IFALPAs Dangerous Goods-komité.

Du kan lese mer om valgresultatene her.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.