Skip to main content
16. april 2016

Satellitter, «solstormer» og navigasjon

Skrevet av: NF

NF sendte i begynnelsen av februar inn en klar bekymring over vedtak om å rive Loran C innstallasjoner i Norge.

Luftfarten er og vil bli mer avhengig av satelittnavigering, og slik det er i dag er det ingen back-up eller feilindikasjon foruten radiofyr. Både solstormer og hacking er mistenkt å påvirke nøyaktighet i navigasjon-/timing. Det er gledelig å se at bekymringene er tatt hensyn til, rivingen er stoppet og nye planer legges.

Les mer: Forsvarets Forum

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.