Skip to main content
04. juli 2022
SAS flyene vil fortløpende parkeres på bakken som følge av streiken.

SAS tvinger frem streik

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

 Mandag 4. juli er det brudd i meklingen mellom SAS-pilotene og SAS, og vi beklager sterkt at passasjerene våre nå rammes. Det er sjokkerende at SAS nå tvinger frem streik og ofrer passasjerene. Vi kjemper for retten til å beholde jobbene våre i SAS og et fortsatt trygt og anstendig arbeidsliv. 

Alle SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark blir umiddelbart tatt ut i streik. Streiken vil berøre alle SAS-flygninger til og fra Norge, Sverige og Danmark.

 - Vi har forsøkt i det lengste å unngå å ramme passasjerene våre, og vi har derfor over lang tid og i mekling strukket oss svært langt for å finne løsninger. Vi har tilbudt store endringer i vilkårene våre, og det er uforståelig at SAS ikke har akseptert dette. Vi har hatt som mål å komme til enighet, men SAS har vist manglende vilje til å finne løsning. Derfor er det SAS som nå må bære ansvaret for streiken, og at passasjerene blir rammet. Vi beklager dette sterkt overfor passasjerene våre, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene i Norge. 

- Under pandemien permitterte SAS ca. 40 % av pilotene og inngikk avtaler om at at de hadde rett til å få jobben tilbake. Når trafikken har tatt seg opp igjen og det er behov for flere piloter, velger SAS å bryte avtaler om gjenansettelse og ansetter istedet nye piloter i bemanningsbyråer i kreative selskapskonstruksjoner. Dette er alvorlige brudd på arbeidslivets bestemmelser. Det er ikke for mye å be om at det gis garantier for at arbeidsplassene våre ikke skal flyttes til bemanningsbyråer til helt nye betingelser og at SAS holder avtalen om at våre kolleger får jobben tilbake, sier Klokset.   

- SAS behandler sine ansatte med lite respekt, på en måte som vi aldri før har sett i Skandinavia. Istedet for å utvikle selskapets fremtid i samarbeid med ansatte for å gi passasjerene et best mulig tilbud går de til krig mot sine ansatte. Vi er villig til å streike lenge om nødvendig, men vi håper at SAS tar til fornuft. Nå er det helt opp til SAS å vise reell vilje til å finne en løsning. Gjør de det vil vi sette oss tilbake til forhandlingsbordet, avslutter Klokset. 

 

Kontaktperson for presse:

Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær Norsk Flygerforbund,  tlf. 920 55 311

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.