10. juli 2022

SAS bryter dispensasjonsavtale for charterflyvninger

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

SAS bryter avtalen om charterdispensasjon, og pilotene ser seg dessverre nødt til å stanse dispensasjonen de har med SAS.

SAS Pilot Group (SPG) er en konstruktiv avtalepart, og har derfor gitt SAS dispensasjon til å fly hjem charterreisende som har få eller ingen andre transportalternativer. Vi har i tillegg sagt ja til at SAS kan omdisponere annen av sin egen kapasitet til dette formålet. Dessverre har SAS nok en gang vist å være en upålitelig avtalepartner, som ikke praktiserer avtalen etter intensjonen.

SPGs medlemmer har gjennom helgen bidratt til å fly hjem passasjerer, men SAS sin manglende respekt for oss som motpart gjør at vi dessverre ser oss nødt til å avslutte dispensasjon for charterflygninger etter siste flygning i dag, søndag 10. juli.

SPG har avtalt at SAS kan operere et begrenset antall flygninger til destinasjoner der det er få eller ingen alternativer for hjemreise. I løpet av helgen har vi derfor til vår store overraskelse sett at det har blitt satt opp mange flygninger til populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split – hvor det finnes alternativ reisemåte.

Vi har i tillegg vært positive til at SAS kan omdisponere annen kapasitet for å hente hjem charterpassasjerer. SAS har valgt å ikke bruke egen kapasitet til omdisponering.

SAS iverksatte også utkall av besetning til flygninger før det var oppnådd enighet om en avtale med SPG.

På tross av at SAS ikke praktiserte avtalen i tråd med intensjonen, har SPG valgt å la flygningene gå sin gang gjennom helgen.

Vi synes det er beklagelig at SAS nok en gang ikke evner å praktisere en avtale i tråd med dens intensjoner, og SPG ser seg derfor nødt til å avslutte dispensasjonen vedrørende charter etter siste flygning i dag, søndag 10. juli 2022.

Manglende respekt for avtaler bidrar også til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne type dispensasjoner fremover

Siste nyheter:

06. august 2022

SAS-pilotene sier ja til avtalen

Norske SAS-flygeres Forening (NSF) har avsluttet uravstemningen om ny tariffavtale. Medlemmene har godkjent avtalen og NSF-styret og Norsk Flygerforbund tar resultatet til etterretning.

15. juli 2022

Renteendring for LOfavør Boliglån

LOfavør jobber utrettelig for at medlemmene under LO har best mulige vilkår på sine medlemsfordeler. Under finner du justerte renter for LOfavør boliglån.

Bekymret for økonomien? Husk at du alltid kan kontakte din lokale Sparebank 1 og få en personlig samtale med økonomisk rådgiver. Kontaktskjema finner du her.

14. juli 2022

SAS-pilotene forlenger dispensasjon for Svalbard ut juli

Dispensasjonen skal sikre trygghet og forutsigbarhet for befolkningen på Svalbard.