Skip to main content
08. august 2023
Øvingsområdet ligger lengre vest enn tidligere.

Russland varsler skarpskyting med missiler like sør for Svalbard

Skrevet av: Sindre G. Hilstad, leder for ATS-komiteen

Om noen dager starter øvelsen midt mellom Norge og Svalbard.

Denne gang ligger de varslede nedslagsområdene lengre vest og nærmere Svalbard enn tidligere.

Russland har per NOTAM varslet om skarpskyting med missiler i to nedslagsområder nord og sør for Bjørnøya ("Bear Gap") mellom 11. og 15. august 2023. Det nordligste området (NOTAM A/4310/23) har en vestlig grense ved omtrent 13 grader øst (tilsvarende Leknes), om lag 90 NM vest for Bjørnøya. Den nordlige grensen ligger omtrent 40 NM sør for sydspissen av Svalbard.

Slik vi forstår det, ligger fareområdene både lengre vest og nærmere Svalbard enn ved tilsvarende øvelser tidligere. Derfor kan det trolig påvirke blant annet ruter mellom fastlandet og Svalbard i det aktuelle tidsrommet.

Vi gjør også oppmerksom på muligheten for langtrekkende GPS-forstyrrelser i sammenheng med russisk militær aktivitet i området. I så tilfelle - fly, navigate, communicate. Husk rapportering til ATC via radio og deretter skriftlig rapport. 

(Artikkelen fortsetter under)

NOTAM aug23

De aktuelle nedslagsfeltene ligger midt mellom Norge og Svalbard. Kart: notammap.net

Følgende NOTAM er sendt ut i forbindelse med øvelsen:

FIR ENOB - BODO OCEANIC FIR

Warning NOTAM List

NOTAM A/4311/23

TEMPO DANGER AREA 'RUSSIAN NAVY AUG23-IMPACT 2' ESTABLISHED. PSN 730000N 0150000E

- 740000N 0150000E - 740000N 0214200E - 730000N 0214200E - (730000N 0150000E). IMPACT AREA

FOR RUSSIAN MISSILES

LOWER: GND UPPER: UNL

FROM: Fri 11 Aug 2023 05:00 TO: Tue 15 Aug 2023 18:00

SCHEDULE: DAILY 0500-1800 : 

 

NOTAM A/4310/23

TEMPO DANGER AREA 'RUSSIAN NAVY AUG23-IMPACT 1' ESTABLISHED. PSN 750000N 0132500E

- 754500N 0132500E - 754500N 0200000E - 750000N 0200000E - (750000N 0132500E). IMPACT AREA

FOR RUSSIAN MISSILES

LOWER: GND UPPER: UNL

FROM: Fri 11 Aug 2023 05:00 TO: Tue 15 Aug 2023 18:00

SCHEDULE: DAILY 0500-1800 : 

**** END OF BULLETIN ****

Les gjerne mer om saken på nettstedet The Barents Observer.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.