07. juni 2021
Yngve Carlsen kaller budsjettforliket uansvarlig. Foto: LO Media.

RNB: Regjeringen og FrP holder luftfarten for narr

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Etter at FrP ble enige med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett (RNB) er det klart at det ikke blir kontantkompensasjon til luftfarten. Til tross for at Fremskrittspartiet stemte for Stortingets vedtak om at regjeringen må få på plass en ordning for kontantkompensasjon stiller de ikke opp for luftfarten når det virkelig gjelder. - Vi blir holdt for narr, sier forbundsleder Yngve Carlsen.  

– Vi har tidligere kalt det en skandale at regjeringen ikke har sørget for kontantkompensasjon til luftfarten. At Fremskrittspartiet nå snur gjør skandalen komplett. Hele situasjonen er absurd, og den viser at hverken regjeringspartiene eller FrP hverken forstår luftfartens utfordringer eller viser vilje til å gjøre det som trengs.  Vi blir rett og slett holdt for narr, sier Yngve Carlsen.

Regjeringen foreslår å utsette kompensasjonsordningen for luftfarten. En fremtidig ordning vil heller ikke dekke en andel av de økonomiske tapene som de norske flyselskapene har hatt siden regjeringens reiserestriksjoner førte til nedstenging av flytrafikken i mars 2020.

Carlsen mener at det er uansvarlig at luftfarten ikke får hjelp til å dekke de enorme tapene bransjen har blitt påført som følge av myndighetenes nedstenging. Luftfarten er den bransjen som er hardest rammet, og  de tre norske flyselskapene hadde en omsetningssvikt flere titalls milliarder bare i 2020. Luftfart er likevel den eneste næringen som ikke har fått ett eneste øre i kontantkompensasjon.

- Regjeringen snakker hele tiden om likebehandling. Dette er ikke likebehandling av norske næringer. Det er også svært alvorlig at regjeringen og FrP nå bidrar til å åpne opp for at utenlandske aktører kan komme inn på det norske markedet og skvise ut de eksisterende norske flyselskapene. Det er en reell fare for at samfunnskritisk infrastruktur og et helhetlig transportsystem kan havarere. Det er ganske utrolig at budsjettkameratene ikke ser dette, avslutter Carlsen.

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.