16. november 2021
Helikopteret som havarerte var en Sikorsky S-92. Foto: Neil Mark Thomas/Unsplash

Rescue 116 sviktet av irske myndigheter

Skrevet av: Tom Heradstveit, Accident Analysis and Prevention-seksjonen

IFALPA har i en pressemelding kommet med kraftig kritikk av irske myndigheter for å ha sviktet i å utruste pilotene med riktige kart som førte til at de krasjet inn i terreng de ikke hadde forutsetning for å vite var der.

14. mars i 2017 var et CHC Sikorsky S-92 med callsign Rescue 116 på et skarpt oppdrag, da det krasjet inn i et høydedrag på Black Rock, en liten øy som fungerte som refueling stasjon utenfor vestkysten av Irland. Samme dag ble et to minutters transkript av samtalen mellom crewmedlemmene - like opp til havariet - publisert over hele forsiden av The Irish Times.

Norsk flygerforbund har fulgt denne etterforskningen over flere år og samvirket med European Cockpit og IFALPA i å bistå med kartlegging av årsaksforhold i denne tragiske hendelsen hvor alle de fire besetningsmedlemmene omkom. Vi har kritisert og kommet med innspill etter hendelsen som har vært forfulgt av kontroverser og hemmelighold omkring lekkasjer av cockpit voice recorder. Publisering av slikt materiale er ikke bare et brudd på ICAO annex 13 og EU AIR 996/2010 paragraf 14, det er også usmakelig overfor de etterlatte.

Havarirapporten er grundig og god og peker på flere forhold. Man kan konkludere med at ansvarlige myndigheter ikke har vært i stand til å produsere kart over operasjonsområdet som stemte med terrenget. Rapporten peker også på viktigheten av å avklarte ansvarsområder og tilsyn.

IFALPA-presidenten uttaler at "hvis jeg skal fly fra Dublin til Roma, forventer jeg at Sveitsiske myndigheter forteller meg høyden på fjellene jeg skal fly over - eller si at de ikke vet -  slik at jeg selv må unngå å fly i nærheten av det fjellet. Det de ikke får si er at Alpene ikke finnes. Det har irske myndigheter gjort i denne saken".

Norsk Flygerforbund støtter de sikkerhetstiltakene som blir påpekt i rapporten og oppfordrer alle myndigheter, operatører og leverandører om å implementere tiltak umiddelbart.

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.