Skip to main content
26. januar 2021

Råd/info om kommunikasjon med lufttrafikktjenesten

Skrevet av: Endre Antonsen

Air Traffic Services-seksjonen i Flysikkerhetskomiteen jobber bl.a. for bedre kommunikasjon og forståelse mellom operative aktører i luftfarten. I så henseende er vi opptatt av dialog med relevante fagmiljø, som Faglig utvalg v/ Norsk Flygelederforening.

Kommunikasjon mellom piloter og LTT i det daglige er blant flere fokusområder vi har til felles, og vi ber om at flygende merker seg følgende:

Visual departure:

Mange piloter ber om visual departure ved utilstrekkelige værforhold, f.eks. ved lave skyer og redusert sikt som gjør det vanskelig å se terreng i sektoren. Dette er ikke i henhold til Doc 7030 6.5.4. Sjekk egen OM, og husk at man kan be om å fortsette visuelt etter takeoff dersom vær og trafikk tillater det. Da har man etter hvert bedre utsikt mot aktuell sektor.  

Fraseologi for visual approach:

Riktig fraseologi ved forespørsel om visual approach er “request visual approach”, og ikke “field in sight”. Det er normalt ikke krav om å ha plassen i sikte for å iverksette visuell innflyging.   

«Field / runway in sight» brukes kun ved vectors for later visual, og da må plassen være i sikte.  

Telefon til TWR:

Ved behov for nærmere informasjon før avgang bes piloter om å ringe vakta/driftssentralen ved spørsmål om brøyting, og meteorolog ved spørsmål om vær. Flygeleder i operativ arbeidsposisjon i TWR har ofte verken kapasitet til å håndtere direkteoppringninger eller nok oversikt til å gi gode svar. I tillegg vil mange enheter ha redusert bemanning fremover. Jo mindre enhet, jo mindre kapasitet.    

Lufthavnvakt – AIP AD 2.2

MET – AIP AD 2.11  

Takk for at du bidrar til å gjøre hverdagen litt lettere for alle involverte.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.