Skip to main content
26. januar 2021

Råd/info om kommunikasjon med lufttrafikktjenesten

Skrevet av: Endre Antonsen

Air Traffic Services-seksjonen i Flysikkerhetskomiteen jobber bl.a. for bedre kommunikasjon og forståelse mellom operative aktører i luftfarten. I så henseende er vi opptatt av dialog med relevante fagmiljø, som Faglig utvalg v/ Norsk Flygelederforening.

Kommunikasjon mellom piloter og LTT i det daglige er blant flere fokusområder vi har til felles, og vi ber om at flygende merker seg følgende:

Visual departure:

Mange piloter ber om visual departure ved utilstrekkelige værforhold, f.eks. ved lave skyer og redusert sikt som gjør det vanskelig å se terreng i sektoren. Dette er ikke i henhold til Doc 7030 6.5.4. Sjekk egen OM, og husk at man kan be om å fortsette visuelt etter takeoff dersom vær og trafikk tillater det. Da har man etter hvert bedre utsikt mot aktuell sektor.  

Fraseologi for visual approach:

Riktig fraseologi ved forespørsel om visual approach er “request visual approach”, og ikke “field in sight”. Det er normalt ikke krav om å ha plassen i sikte for å iverksette visuell innflyging.   

«Field / runway in sight» brukes kun ved vectors for later visual, og da må plassen være i sikte.  

Telefon til TWR:

Ved behov for nærmere informasjon før avgang bes piloter om å ringe vakta/driftssentralen ved spørsmål om brøyting, og meteorolog ved spørsmål om vær. Flygeleder i operativ arbeidsposisjon i TWR har ofte verken kapasitet til å håndtere direkteoppringninger eller nok oversikt til å gi gode svar. I tillegg vil mange enheter ha redusert bemanning fremover. Jo mindre enhet, jo mindre kapasitet.    

Lufthavnvakt – AIP AD 2.2

MET – AIP AD 2.11  

Takk for at du bidrar til å gjøre hverdagen litt lettere for alle involverte.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.