Skip to main content
26. januar 2021

Råd/info om kommunikasjon med lufttrafikktjenesten

Skrevet av: Endre Antonsen

Air Traffic Services-seksjonen i Flysikkerhetskomiteen jobber bl.a. for bedre kommunikasjon og forståelse mellom operative aktører i luftfarten. I så henseende er vi opptatt av dialog med relevante fagmiljø, som Faglig utvalg v/ Norsk Flygelederforening.

Kommunikasjon mellom piloter og LTT i det daglige er blant flere fokusområder vi har til felles, og vi ber om at flygende merker seg følgende:

Visual departure:

Mange piloter ber om visual departure ved utilstrekkelige værforhold, f.eks. ved lave skyer og redusert sikt som gjør det vanskelig å se terreng i sektoren. Dette er ikke i henhold til Doc 7030 6.5.4. Sjekk egen OM, og husk at man kan be om å fortsette visuelt etter takeoff dersom vær og trafikk tillater det. Da har man etter hvert bedre utsikt mot aktuell sektor.  

Fraseologi for visual approach:

Riktig fraseologi ved forespørsel om visual approach er “request visual approach”, og ikke “field in sight”. Det er normalt ikke krav om å ha plassen i sikte for å iverksette visuell innflyging.   

«Field / runway in sight» brukes kun ved vectors for later visual, og da må plassen være i sikte.  

Telefon til TWR:

Ved behov for nærmere informasjon før avgang bes piloter om å ringe vakta/driftssentralen ved spørsmål om brøyting, og meteorolog ved spørsmål om vær. Flygeleder i operativ arbeidsposisjon i TWR har ofte verken kapasitet til å håndtere direkteoppringninger eller nok oversikt til å gi gode svar. I tillegg vil mange enheter ha redusert bemanning fremover. Jo mindre enhet, jo mindre kapasitet.    

Lufthavnvakt – AIP AD 2.2

MET – AIP AD 2.11  

Takk for at du bidrar til å gjøre hverdagen litt lettere for alle involverte.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.