Skip to main content
16. februar 2024
Leder Stian Larsen og International Director Arthur Haakonsen har vært tett på prosessen, som nå er ett steg nærmere en seier.

Politisk påvirkning nytter!

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

I oktober snakket vi med SVs stortingsgruppe om arbeidsvilkårene i luftfarten, og de fremmet like etter et representantforslag om å bedre disse.  

Transport- og kommunikasjonskomitéen har nå behandlet forslaget fra SV og et redigert forslag har fått flertall! I det ber Stortinget regjeringen om å komme tilbake til dem med en vurdering av Luftfartstilsynets evne til å gjennomføre tilstrekkelige tilsyn.

I tillegg har Samferdselsdepartementet levert en vurdering til komitéen i forbindelse med representantforslaget. I vurderingen skriver de at:

  • [FTL – Flight Time Limitations] har flysikkerhet som formål. Regelverket er totalharmoniserende, og innebærer at medlemsstatene som klar hovedregel ikke kan ha strengere sikkerhetsbegrunnede arbeidstidsregler enn det FTL-reglene tillater.
  • [..] FTL-reglene står ikke i veien for at medlemsstatene fastsetter arbeidstidsregler som er sosialt motivert, og som er mer fordelaktige for flygende personell. Vi er ikke kjent med at andre land i det indre markedet har fastsatt et omfattende sett av slike sosialt motiverte regler. [..] I praksis kan ingen medlemsland i det indre markedet for lufttransport pålegge flyselskap som er hjemmehørende i eget land lovbestemte arbeidstidsrettigheter som innebærer vesentlig høyere kostnader enn flyselskap hjemmehørende i andre medlemsland.

Samferdselsdepartementet er altså helt enige i vår vurdering, at det ikke finnes noen sosialt motiverte arbeidstidsregler i Europa i dag. Europa har kastet flygendes sosiale rettigheter ut med badevannet og erstattet dem med et flysikkerhetsregelverk, vedtatt gjennom politisk konsensus og i strid med bedre vitenskapelig viten om forsvarlig arbeidstid. Flysikkerhetsregelverket fastsetter kun de maksimale grensene for hva politikerne mener er forenelig med et akseptabelt flysikkerhetsnivå og tar ikke hensyn til allerede vunnede sosiale rettigheter som europeiske borgere har kjempet frem på 1800- og 1900-tallet. Maksimalgrensene har de siste årene blitt normalverdiene, fordi det er lov!

Vi har fått en seier med at Stortinget ber regjering ha enda mer fokus på Luftfartstilsynets tilsynsvirksomhet. Samtidig bør ikke storrengjøringen i transportsektoren være ferdigsnakket med to nye stillinger. Når Samferdselsdepartementet vurderer at norske politikere ønsker bedre arbeidsvilkår, men at Brussel er stedet å kjempe dem frem, forventer vi også at regjeringen tar ansvar for storrengjøringen de lovet i transportsektoren og taler dens sak i Brussel!

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.